Terviktekstide otsimine

Terviktekst on kõiki Riigi Teatajas avaldatud muudatusi sisaldav seaduse, üleriigiliselt kehtiva määruse, Vabariigi Valitsuse korralduse või Riigikogu otsuse redaktsioon. Terviktekstide redaktsioonid on ajalise kehtivusega, mis on märgitud otsingutulemuste viimases veerus ja avatud akti vasakus ülanurgas. Seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste redaktsioonid on kättesaadavad alates 1. juunist 2002, mil ametlik elektrooniline Riigi Teataja kasutusele võeti; Riigikogu otsused terviktekstidena alates 1. juunist 2010, mil Riigi Teataja seadus nägi ette nendest terviktekstide koostamise.

Nagu nimetatud, koostatakse erandina terviktekstid ka üksikaktidest – Riigikogu otsustest ja Vabariigi Valitsuse korraldustest. Üksikaktide puhul ei saa aga tõsikindlalt väita, et nad sellisel kujul kehtivad, kuna üksikaktide kehtivust mõjutavad praktikas asetleidvad tõsiasjad. Samuti kehtib üldjuhul üksikakt kuni ta on ära realiseeritud. Näiteks ei tunnistata üldjuhul kehtetuks valitsuse korraldusi erinevate ametnike tähtajaliselt ametikohale nimetamise kohta ega asutuste moodustamise kohta nende tegevuse lõpetamisel. Kehtida ei saa ka korraldus, mille adressaadiks olnud isik on surnud või mis on kohtu poolt kehtetuks tunnistatud. Riigi Teataja väljaandja ei vii Riigikogu otsustesse ega Vabariigi Valitsuse korraldustesse sisse muudatusi või märkeid praktikas toimunud sündmuste või saabunud tähtaegade alusel, vaid muudatused viiakse sisse Riigi Teatajas avaldatud aktide alusel. Kuna üksikaktide kehtivust ei mõjuta üksnes nende selgesõnaline muutmine, vaid mitmed muud asjaolud, siis ei kuvata Riigikogu otsuste ja Vabariigi Valitsuse korralduste puhul neile seaduste ja määruste terviktekstide puhul kuvatavat teksti „Hetkel kehtiv“.

Vaikimisi on otsingu tulemuseks otsimise päeval kehtivad tekstid. Kui soovite leida kindlal kuupäeval kehtivat tervikteksti redaktsiooni, peate muutma redaktsiooni kehtivuse kuupäeva vastavalt oma soovile. Vajaliku tervikteksti redaktsiooni leidmiseks on võimalik liikuda ka kuvatud tervikteksti redaktsiooni pealt vajaliku redaktsioonini kas ajas tagasi või edasi. Juba jõustunud tervikteksti redaktsioone ei muudeta, v.a. võimaliku vea parandamiseks. Tekstis vea parandamisel lisatakse parandusmärge selgituse ja parandamise kuupäeva ning kellaajaga. Tulevikus jõustuvaid redaktsioone võib akti andja muuta. Viimasel juhul muutub avaldatud terviktekst „jõustumata redaktsiooniks“, see ei ole leitav otsinguga, kuid jääb kättesaadavaks avaldatud aktina kronoloogias. Sellise tervikteksti andmete hulgas kuvatakse tekst „mittejõustunud redaktsioon“.

Otsinguga kuvatakse eraldi sakkidel kehtetud redaktsioonid. Kui akt muutub kehtetuks avaldatakse sellest viimane kehtetu märkega redaktsioon, millest õigusakti sisu on eemaldatud. Teatud ajavahemikul kehtivad terviktekstide redaktsioonid (näiteks iga-aastaste riigieelarve seaduste redaktsioonid), mille kehtivus on lõppenud, ei tule kehtetute terviktekstide hulgast välja, kuna neile ei ole koostatud viimast kehtetu märkega redaktsiooni. Neid on võimalik leida muutes redaktsiooni kehtivuse aja aknas kehtivuse kuupäeva selliselt, et see vastaks otsitava tervikteksti võimalikule kehtivusajale.

Igal terviktekstil on päises muutmismärked, mis koosnevad muutva akti kuupäevast, numbrist (kui see on), avaldamismärkest, jõustumisajast ja vajadusel tekstist, mis käsitleb jõustumisaegade erisusi. Päises olevad muutmismärked on tervikteksti avades peidetud. Neid on võimalik avada, klõpsates nupul „näita“.

Samad avaldamismärked on muudetud sätete või muude elementide järel koos vastava sätte muudatuse jõustumisajaga. Muutmismärke avaldamismärkelt on võimalik lingi kaudu liikuda õigusakti muutvale aktile ja kontrollida muudatuste tervikteksti sisseviimise õigsust.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json