Algtekstide otsimine

Algtekstide otsinguga on leitavad aktid akti andja poolt vastuvõetud ja Riigi Teatajas alates paberil välja antud Riigi Teataja taaskasutuselevõtmisest 1990. aastal avaldatud sõnastuses. Võrguväljaande Riigi Teataja Lisa ei sisalda kõiki paberil avaldatud teadaandeid ja akte.

Eraldi on leitavad kohaliku omavalitsuse üksuste poolt avaldamiseks edastatud ja avaldatud määrused algtekstidena. Algtekstil võivad olla märgitud jõustumisandmed, kuid nende kehtivuses ei saa Riigi Teataja võrguväljaandele tugineda. Kehtivuse aega ja seisu on võimalik saada ainult terviktekstide kohta alates 2002. aasta 1. juunist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json