EELNÕUDE OTSING

5. detsembril 2012 võeti Riigi Teatajas kasutusele õigusaktide eelnõude otsing, mis võimaldab otsida seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning ministri määruste eelnõude erinevaid menetlusetappe ja nende kaudu juurde pääseda kõikidele menetlusdokumentidele ja andmetele.

Riigi Teatajast on eelnõude menetluskäik kättesaadav Riigikogu menetlusinfosüsteemis (EMS) alates 25. oktoobrist 2012 algatatud eelnõude puhul ja 27. novembrist 2012 valitsuse eelnõude infosüsteemis (EIS) menetletud eelnõude puhul. Varasemad menetlused ei ole leitavad. Edaspidi on eelnõude otsinguga leitavad kõik eelnõude menetlusetapid ja staatused, kui need on sisestatud EMS või EIS infosüsteemi, samuti Vabariigi Presidendi Kantselei dokumendihaldussüsteemi seaduse väljakuulutamise etapi osas. Lingid menetlusetappidelt viivad viidatud infosüsteemidesse, kus on võimalik  tutvuda kogu antud eelnõu menetlusteabega kuni juba vastuvõetud akti avaldamiseni Riigi Teatajas.

Üsna pea on kavas Minu Riigi Teataja teenusele  lisada võimalus kasutajat huvitava teabe tellimiseks e-posti aadressile menetluses oleva eelnõu või tulevikus algatatavate eelnõude kohta akti liigi ja andja alusel

Eelnõude menetluskäigu jälgimist võimaldavad Riigi Teataja arendused võeti kasutusele Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigikogu Kantselei, Riigikantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei koostöös projekti „Liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS)“ läbiviimisel. Infosüsteemi arendustööd teostas AS Nortal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json