Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 “Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 86

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 “Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded” muutmine

Vastu võetud 02.03.2006 nr 61

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 262; 2005, 65, 500) § 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva paragrahvi nõudeid ei kohaldata bituumenihoidlale, kuid ehitusprojektis tuleb ette näha naftabituumeni kogumise abinõud avarii korral.»

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json