Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 “Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 87

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 “Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 02.03.2006 nr 62

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RT I 1997, 95/96, 1577; 2005, 53, 428) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» muudetakse järgmiselt:

1) Jõgeva maakonna Saare valla külade nimistus asendatakse sõna «Saare» sõnaga «Kääpa»;

2) Viljandi maakonna Paistu valla külade nimistut täiendatakse enne sõna «Sultsi» sõnaga «Rebase».

§ 2. Pirmastu ja Rebase küla vahelised lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuste muudetud nimed ja lahkmejooned katastrikaardile.

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json