Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 “Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 12, 88

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 “Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Vastu võetud 02.03.2006 nr 63

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343; 2003, 54, 367) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «, Läti Vabariigi»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 1 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid maanteelõikudel» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 3 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates» Nasva piiripunkti käsitlevast osast jäetakse välja sõnad «; ainult väikelaevad», Ruhnu piiripunkti käsitlevas osas asendatakse sõnad «Ruhnu sadam» sõnadega «Ringsu sadam» ning lisa täiendatakse pärast Ruhnu piiripunkti käsitlevat osa ridadega

Sillamäe sadama piiripunkt Sillamäe sadam Avatud määratud ajal;
ei ole avatud väikelaevadele ega reisilaevadele
Väljakutsel

5) määruse lisa 5 «Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi elanikele» tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 2. märtsi 2006. a määruse nr 63 sõnastuses)

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba
vormistamisel
Holdre piiripunkt Holdre–Läti piir, maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Ikla piiripunkt Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 24 h  
Jäärja piiripunkt Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Koidula piiripunkt Karisilla–Petseri maantee 24 h  
Lilli piiripunkt Karksi-Nuia–Lilli maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Narva-1 piiripunkt Tallinna–Narva maantee 24 h  
Valga-1 piiripunkt Valga–Uulu maantee 24 h  
Valga-2 piiripunkt Valga, Raja tänav Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav 24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Vana-Ikla piiripunkt Rannametsa–Ikla maantee Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Vastse-Roosa piiripunkt Mõniste–Ape maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata

Siseminister Kalle LAANET

/otsingu_soovitused.json