Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Valga maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 23, 397

Maamaksu korrigeerimine Valga maakonna hoiualadel

Vastu võetud 28.02.2006 nr 134

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Valgamaa hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrusega nr 311 «Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas» Valga maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Kirbu soo hoiualalt, mis asub Karula vallas;
2) Koiva-Mustjõe luha hoiualalt, mis asub Taheva vallas;
3) Kurematsi hoiualalt, mis asub Puka vallas;
4) Otepää hoiualalt, mis asub Otepää vallas ja Palupera vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json