Teksti suurus:

Riikliku pensioni 2006. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 13, 97

Riikliku pensioni 2006. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Vastu võetud 09.03.2006 nr 69

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 26 lõike 6 alusel.

§ 1. Riikliku pensioni indeksi väärtuseks kinnitatakse 1,097.

§ 2. Riikliku pensioni indeksit rakendatakse riiklike pensionide indekseerimisel 1. aprillil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT