Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 “Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 13, 96

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 “Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 09.03.2006 nr 68

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas lõikega 8.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474; 2004, 82, 552) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4–7, F11.4–7, F12.4–7, F13.4–7, F14.4–7, F15.4–7, F16.4–7, F17.4–7, F18.4–7, F19.4–7);
skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
mania (F30);
bipolaarne meeleoluhäire (F31);
raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);
ebastabiilne isiksus (F60.3);
vaimne alaareng (F70–F79);»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

« 24) söödud toidu poolt põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2; L20.8) alla 1-aastastel lastel;»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 25 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 34 sõnastatakse järgmiselt:

« 34) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);»;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

« 41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus ühe aasta jooksul pärast sünnitust või 3 kuu jooksul pärast aborti või sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);»;

6) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 43 ja 44 järgmises sõnastuses:

« 43) lühiaegse raseduse ja väärtoitumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) kuni 6-kuulistel lastel;
44) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalne düsplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel.»

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json