Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 “Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 24, 426

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 “Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid“ muutmine

Vastu võetud 10.03.2006 nr 19

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 15 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruses nr 46 «Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid» (RTL 2005, 62, 881) tehakse järgmine muudatus:

määruse lisas 1 tegevusvaldkondade loetelust tunnistada kehtetuks punktid 15 ja 16 ning mõjuvaldkondade loetelust punkt 13.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json