Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Põlva maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 24, 437

Maamaksu korrigeerimine Põlva maakonna hoiualadel

Vastu võetud 10.03.2006 nr 167

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Põlva maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusega nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» Põlva maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Eoste hoiualalt, mis asub Põlva vallas;
2) Kirmsi hoiualalt, mis asub Räpina vallas,
3) Lüübnitsa hoiualalt, mis asub Räpina vallas ja Mikitamäe vallas;
4) Osõtsuu hoiualalt, mis asub Kõlleste vallas;
5) Piusa-Võmmorski hoiualalt, mis asub Orava vallas;
6) Rebasmäe hoiualalt, mis asub Orava vallas ja Mikitamäe vallas;
7) Räpina poldri hoiualalt, mis asub Räpina vallas;
8) Tahkjärve soo hoiualalt, mis asub Laheda vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json