Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Põlva maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 24, 437

Maamaksu korrigeerimine Põlva maakonna hoiualadel

Vastu võetud 10.03.2006 nr 167

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Põlva maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusega nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» Põlva maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Eoste hoiualalt, mis asub Põlva vallas;
2) Kirmsi hoiualalt, mis asub Räpina vallas,
3) Lüübnitsa hoiualalt, mis asub Räpina vallas ja Mikitamäe vallas;
4) Osõtsuu hoiualalt, mis asub Kõlleste vallas;
5) Piusa-Võmmorski hoiualalt, mis asub Orava vallas;
6) Rebasmäe hoiualalt, mis asub Orava vallas ja Mikitamäe vallas;
7) Räpina poldri hoiualalt, mis asub Räpina vallas;
8) Tahkjärve soo hoiualalt, mis asub Laheda vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json