Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Järva maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 24, 438

Maamaksu korrigeerimine Järva maakonna hoiualadel

Vastu võetud 10.03.2006 nr 168

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Järva maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrusega nr 234 «Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas» Järva maakonnas kaitse alla võetud hoiualadelt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Jalgsema hoiualalt, mis asub Järva-Jaani vallas;
2) Määru hoiualalt, mis asub Türi vallas;
3) Tudre hoiualalt, mis asub Koeru vallas;
4) Türi–Karjaküla hoiualalt, mis asub Türi vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json