Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 “Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 13, 105

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 “Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 16.03.2006 nr 77

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruses nr 134 «Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded» (RT I 2004, 31, 224; 2005, 44, 374) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Muu alkohoolne jook on alkohoolne jook, mis on piirituse, piiritusjoogi, kääritatud joogi, vee või muu mittealkohoolse joogi kokkusegamisel saadud 1,2–15 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega jook, mis võib olla karboniseeritud ning maitsestatud.»;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Muu alkohoolse joogina ei käsitata alkohoolset jooki, mis vastab nii muu alkohoolse joogi kui ka mõne teise alkohoolse joogi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele.»

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT