Teksti suurus:

Universaalteenuse osutamise piirkonna määramise alused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 25, 452

Universaalteenuse osutamise piirkonna määramise alused

Vastu võetud 17.03.2006 nr 26

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 73 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 73 lõike 5 punktides 1 ja 2 sätestatud universaalteenuse osutamise piirkonna määramise alused.

§ 2. Üldised nõuded

Universaalteenuse osutamise piirkonna määramisel arvestatakse haldusüksuste piiride, väljakujunenud keskuste ja elanikkonna paiknemisega.

§ 3. Nõuded universaalteenuse osutamise piirkonnale

(1) Universaalteenuse osutamise väikseimaks piirkonnaks on maakond.

(2) Üks maakond ei või kuuluda samaaegselt mitme universaalteenuse osutamise piirkonna koosseisu.

§ 4. Universaalteenuse osutamise piirkonna kehtestamine

(1) Universaalteenuse osutamise piirkonna määrab universaalteenuse osutaja määramiseks korraldatava avaliku konkursi või riigihanke korraldaja.

(2) Kui universaalteenuse osutamise kohustus pannakse sideettevõtjale vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 73 lõikele 2, määrab universaalteenuse osutamise piirkonna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(3) Informatsioon universaalteenuse osutamise piirkonna kohta avaldatakse universaalteenuse osutamise piirkonna määranud isiku veebilehel.

§ 5. Universaalteenuse osutamise piirkonna muutmine

(1) Universaalteenuse lepingu kehtivuse ajal universaalteenuse osutamise piirkonda ei muudeta.

(2) Universaalteenuse osutamise piirkonda võib muuta vaid uue universaalteenuse osutaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi, riigihanke või sideettevõtjale vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 73 lõikele 2 universaalteenuse osutamise kohustuse panemise korral, arvestades §-des 2 ja 3 sätestatud nõudeid.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json