Teksti suurus:

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 14, 110

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2006. a otsusega nr 989

§ 1. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses (RT I 2003, 88, 589; 2005, 24, 184) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asutab represseerituid ja represseeritutega võrdsustatud isikuid kaasates koostööfoorumina valitsuskomisjoni, mille ülesanne on teha vajalike õigusaktide ettevalmistamiseks ettepanekuid ning korraldada koostööd valitsus- ja omavalitsusstruktuuridega, ühiskondlike organisatsioonidega ja mittetulundusühingutega;»;

2) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse:».

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 punkti 2 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json