Teksti suurus:

Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 29, 520

Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine

Vastu võetud 23.03.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 22 lõike 2 alusel.

Kehtestada kohtuarstliku lahangu saatekirja vorm (lisatud).

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 «Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine»
lisa

SAATEKIRI KOHTUARSTLIKULE LAHANGULE

 

Saatekirja koostamise kuupäev «     »                         200  . a
Põhja    Lääne    Ida    Lõuna politseiprefektuuri

osakonna / jaoskonna
ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi

Telefon meiliaadress

SAADAB vastavalt SPTS §-dele 21 ja 22

Eesti Kohtuarstliku
Ekspertiisibüroo

Põhja-Eesti  Lääne-Eesti

Ida-Eesti    Lõuna-Eesti

Ekspertiisiosakonda
lahangule

Surnukeha     Surnukeha osa     Skeleti / jäänused

Sugu:   Mees   Naine

Isik on teada
Tundmatu mees
Tundmatu naine
Pole määratletav

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood (sünniaeg)

Elukoht

Leitud elukohas Surma konstateeris:

Perearst
Kiirabi

Surnu isik on tuvastatud:

Dokumentaalselt Dokument, mille järgi isik on tuvastatud:
Tuntud ära Äratundja isikuandmed ja suhe surnuga:
Surnukeha leidmise aeg: «    »                    200  . a kell

SURNUKEHA LEIDMISE KOHT:
Surnukeha leidmisel maastikul ja hoonetest eemal GPS koordinaadid:

X = ________________

Y = ________________

N: _______________° _________' _________''

W: _______________° _________' _________''

__________________ maakond Asula: Tänav:
__________________ vald Maja: Korter:
Kauplus, teenindusettevõte Asutus Muu hoone
Transpordivahend Väljas (tänav jms)

Olustiku kirjeldus: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
sh tingimused, millistes surnukeha viibis – kuiv, niiske, märg keskkond; temperatuur;

_________________________________________________________________________
surma võimalikule põhjusele (nt uppumine, lämbus, põlemine, mürgitus,

_________________________________________________________________________
kukkumine kõrgusest jne) viitavad jäljed ja tunnused

Surnukeha ja selle leidmise koha olustikust ega muudest politseile teadaolevatest andmetest ei nähtu, et isiku surm oleks saabunud seoses kuriteoga, seepärast puudub alus kriminaalmenetluseks ja kohtuarstliku ekspertiisi määramiseks. Surnukeha leidmise koha olustiku ja surnukehal leitud jälgede järgi võib olla tegemist välispõhjustest tingitud surmaga. Vastavalt SPTS § 21 ja § 22 peab surnukeha lahkama ja surma põhjuse tuvastama kohtuarst.

Kui lahangul tekib kahtlus, et isiku surm on saabunud kuriteo tagajärjel, tuleb sellest vastavalt SPTS § 23 viivitamata teatada telefonil

_________________________________________________________________________
telefoninumber, kellele

kui sellelt tagasisidet ei saa, siis politsei üldtelefonile 110 või prokuratuuri.

Surmast on teatatud _______________________ omastele ___________________________
                                            millal, kuidas                                    nimed, kontaktandmed   

_________________________________________________________________________

Koos surnukehaga saadetakse:

Pass

ID-kaart

Juhitunnistus

Muu isikut tõendav dokument

Kiirabikaardi koopia

Paikvaatluse protokoll
käekell mobiiltelefon ehted
peakate jalatsid  

ülerõivad

 

muu

 

Lahkamisele saadetud tundmatu surnukeha isiku tuvastamise kohta ja saatekirja puudulike andmete kohta saab teavet

_________________________________________________________________________
Märgitakse ametnikud, kes politseiasutuses selle küsimusega tegelevad ja nende kontaktandmed

Infosüsteemis POLIS on surnukeha leidmine registreeritud nr _________________________ all.

_________________________________________________________________________
           ametikoht, nimi, allkiri

Surnukeha ja saatekirjas nimetatu võttis vastu _____________ 200__ . a kell ______________

_________________________________________________________________________
          eesnimi, perekonnanimi, töökoht

/otsingu_soovitused.json