Teksti suurus:

Nende taimeliikide loetelu, mille kaitsealuse sordi seemet ja paljundusmaterjali võib väikeses mahus kasvatada

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 30, 528

Nende taimeliikide loetelu, mille kaitsealuse sordi seemet ja paljundusmaterjali võib väikeses mahus kasvatada

Vastu võetud 24.03.2006 nr 37

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 36 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende taimeliikide loetelu, mille kaitsealuse sordi seemet ja paljundusmaterjali, välja arvatud hübriidsordi ja sünteetilise sordi seemet ja paljundusmaterjali võib ettevõtja väikeses mahus kasvatada põllumajandussaaduse saamiseks ja seda sel eesmärgil toota kasutamiseks oma ettevõttes ilma litsentsilepingut sõlmimata ja litsentsitasu maksmata.

§ 2. Liikide loetelu

(1) Väikeses mahus võib toota järgmiste söödakultuuride liikide kaitsealuse sordi seemet:
1) Cicer arietinum L. – kikerhernes;
2) Lupinus luteus L. – kollane lupiin;
3) Medicago sativa L. – harilik lutsern;
4) Pisum sativum L. (partim) – põldhernes;
5) Vicia faba L. (partim) – põlduba;
6) Vicia sativa L. – suvivikk.

(2) Väikeses mahus võib toota järgmiste õli- ja kiukultuuride liikide kaitsealuse sordi seemet:
1) Brassica napus L. (partim) – raps;
2) Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs – rüps;
3) Linum usitatissimum L. – harilik lina.

(3) Väikeses mahus võib toota järgmiste teraviljaliikide kaitsealuse sordi seemet:
1) Avena sativa L. – harilik kaer;
2) Hordeum vulgare L. – harilik oder;
3) Secale cereale L. – harilik rukis;
4) xTriticosecale Wittm. – tritikale;
5) Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – harilik nisu.

(4) Väikeses mahus võib toota kartuli (Solanum tuberosum L.) kaitsealuse sordi paljundusmaterjali.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 16. novembri 1998. a määruse nr 37 «Sordikaitseseaduses sätestatud õigusaktide kinnitamine» (RTL 1998, 353, 1482; 2000, 50, 748) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json