Teksti suurus:

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2019, 17

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.02.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Alade kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk

  (1) Looduskaitsealadena võetakse kaitse alla §-s 2 nimetatud looduskaitsealad (edaspidi kaitsealad).

  (2) Kaitsealade kaitse-eesmärk on:
  1) kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke metsakooslusi;
  2) kaitsta kaitsealust liiki väike-konnakotkast (Aquila pomarina) ja tema elupaika Kassilaane, Naistevalla, Nulga ja Visela looduskaitsealal;
  3) kaitsta kaitsealust liiki suur-konnakotkast (Aquila clanga) ja tema elupaika Kunila looduskaitsealal;
  4) kaitsta kaitsealust liiki merikotkast (Haliaeetus albicilla) ja tema elupaika Massumetsa ja Tiisatu looduskaitsealal;
  5) kaitsta ja taastada kaitsealuse liigi must-toonekure (Ciconia nigra) elupaika Pikknurme looduskaitsealal;
  6) kaitsta kaitsealuse liigi kanakulli (Accipiter gentilis) elupaika Vana-Kuuste ja Nulga looduskaitsealal;
  7) kaitsta ja taastada kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) elupaika Tagametsa looduskaitsealal;
  8) kaitsta kaitsealuse liigi lehitu pisikäpa (Epipogium aphyllum) kasvukohta Luusikametsa looduskaitsealal;
  9) kaitsta kaitsealuse liigi püsiksannika (Swertia perennis) kasvukohta Ransi looduskaitsealal;
  10) kaitsta kaitsealuse liigi kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) kasvukohta Mahtrametsa, Pikknurme ja Tirbiku looduskaitsealal;
  11) kaitsta kaitsealuse liigi limatünniku (Sarcosoma globosum) kasvukohta Karisöödi ja Nulga looduskaitsealal;
  12) kaitsta kaitsealuse liigi kroonliudiku (Sarcosphaera coronaria) kasvukohta Tõrasoo metsa looduskaitsealal;
  13) kaitsta kaitsealuse liigi musta limasambliku (Collema nigrescens) kasvukohta Tirbiku looduskaitsealal.

  (3) Kaitsealade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kuuekümne kahte sihtkaitsevööndisse.

  (4) Kaitsealadel tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Kaitsealade asukoht

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Ojasoo-Kantküla, Kose vallas Kantküla ja Ojasoo külas;
  2) Siniallikate, Kose vallas Kolu, Saula ja Tade külas;
  3) Tagametsa, Saue vallas Ruila ja Tagametsa külas;
  4) Ubarimetsa, Jõelähtme vallas Haapse külas;
  5) Valkla, Kuusalu vallas Salmistu ja Valkla külas.

  (2) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Auga, Narva-Jõesuu linnas ja Puhkova külas;
  2) Kiviõli, Lüganuse vallas Salaküla ja Hirmuse külas ning Kiviõli linnas;
  3) Voka, Toila vallas Konju ja Voka külas ning Voka alevikus.

  (3) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Kunila, Põltsamaa vallas Jüriküla ja Pikknurme külas;
  2) Oti, Jõgeva vallas Oti külas;
  3) Pikknurme, Põltsamaa vallas Laasme, Pikknurme, Pudivere, Tammiku ja Tõrenurme külas;
  4) Tarakvere, Mustvee vallas Tarakvere külas.

  (4) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Kapu, Järva vallas Kapu külas;
  2) Kurisoo metsa, Järva vallas Kurisoo ja Orgmetsa külas;
  3) Lüsingumetsa, Järva vallas Jõgisoo, Reinevere ja Roosna külas;
  4) Ravametsa, Järva vallas Rava külas;
  5) Salutaguse, Järva vallas Kuksema külas.

  (5) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla Tammikumetsa looduskaitseala Haapsalu linnas Tammiku külas.

  (6) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Aavere, Väike-Maarja vallas Pikevere külas;
  2) Alupere, Tapa vallas Alupere külas;
  3) Liivaküla-Äntu, Väike-Maarja vallas Liivaküla ja Äntu külas;
  4) Põdrangu, Tapa vallas Aavere, Araski ja Kuie külas ning Väike-Maarja vallas Raigu ja Uuemõisa külas;
  5) Rünga, Vinni vallas Roela ja Rünga külas ning Roela alevikus;
  6) Tatruse, Haljala vallas Tatruse külas;
  7) Tirbiku, Kadrina vallas Jõetaguse, Kadapiku ja Tirbiku külas.

  (7) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla Nulga looduskaitseala Räpina vallas Nulga külas.

  (8) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla Massumetsa looduskaitseala Lääneranna vallas Kanamardi, Kilgi, Koeri, Rauksi ja Ännikse külas ning Pärnu linnas Rammuka külas.

  (9) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Aandu, Kohila vallas Aandu külas;
  2) Käbiküla, Märjamaa vallas Käbiküla ja Lestima külas;
  3) Märjamaa, Märjamaa vallas Haimre, Naistevalla, Nõmmeotsa ja Sõtke külas;
  4) Rangu, Märjamaa vallas Männiku ja Rangu külas;
  5) Sooniste, Märjamaa vallas Sooniste külas;
  6) Tõrasoo metsa, Rapla vallas Keo ja Valli külas;
  7) Varbola, Märjamaa vallas Varbola külas.

  (10) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Kaisa, Saaremaa vallas Kaisa külas;
  2) Käku, Saaremaa vallas Käku külas;
  3) Paatsa, Saaremaa vallas Paatsa ja Võhma külas;
  4) Tiisatu, Saaremaa vallas Hänga, Karuste, Maantee ja Sääre külas.

  (11) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Tähemaa, Luunja vallas Pajukurmu külas ning Peipsiääre vallas Tähemaa külas;
  2) Uniküla, Kastre vallas Uniküla ja Ignase külas;
  3) Vana-Kuuste, Kambja vallas Vana-Kuuste külas ning Kastre vallas Igevere ja Tõõraste külas.

  (12) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Kõõvistmäe, Valga vallas Tsirgumäe külas;
  2) Pilpa, Tõrva vallas Ala, Pilpa ja Taagepera külas;
  3) Ransi, Tõrva vallas Ransi külas;
  4) Viira, Tõrva vallas Voorbahi külas.

  (13) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Ereste-Niguli, Mulgi vallas Ereste, Hõbemäe ja Niguli külas;
  2) Kuninga-Rimmu, Mulgi vallas Sammaste ja Rimmu külas, Põhja-Sakala vallas Kuninga külas ning Viljandi vallas Kiini, Kiisa, Tohvri, Turva ja Väike-Kõpu külas;
  3) Laanekolli, Mulgi vallas Lilli külas;
  4) Naistevalla, Mulgi vallas Naistevalla, Saksaküla ja Tilla külas ning Põhja-Sakala vallas Supsi külas;
  5) Teringimetsa, Mulgi vallas Lilli külas;
  6) Tilla, Mulgi vallas Tilla külas.

  (14) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduskaitsealad:
  1) Hõpõsaarõ-Katõsilla, Rõuge vallas Laurimäe, Pähni, Tundu, Hintsiko ja Vastse-Roosa külas;
  2) Karisöödi, Rõuge vallas Karisöödi, Peebu, Vastse-Roosa ja Villike külas;
  3) Kassilaane, Antsla vallas Kassi külas;
  4) Visela, Antsla vallas Visela külas.

  (15) Harju ja Rapla maakonnas võetakse kaitse alla Mahtrametsa looduskaitseala Kose vallas Kanavere, Kirivalla ja Nõrava külas ning Kohila vallas Pahkla külas.

  (16) Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla Luusikametsa looduskaitseala Vinni vallas Luusika ja Venevere külas, Väike-Maarja vallas Imukvere külas ning Jõgeva vallas Oti ja Tuimõisa külas.

  (17) Järva ja Rapla maakonnas võetakse kaitse alla Käru looduskaitseala Türi vallas Kädva, Kändliku ja Lungu külas ning Kehtna vallas Kastna külas.

§ 3.  Kaitsealade piirid

  Kaitsealade välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaartidel määruse lisas1.

§ 4.  Kaitsealade valitseja

  Kaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.

§ 5.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjektide kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstavate loodusobjektide tüübi valiku kohta;
  4) kaitstavate loodusobjektide välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Kaitsealade kaitsekord 

§ 6.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  (1) Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate koosluste säilitamiseks ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitseks.

  (2) Kaitsealadel on järgmised sihtkaitsevööndid:
  1) Aandu looduskaitsealal Aandu sihtkaitsevöönd;
  2) Aavere looduskaitsealal Aavere sihtkaitsevöönd;
  3) Alupere looduskaitsealal Alupere sihtkaitsevöönd;
  4) Auga looduskaitsealal Auga sihtkaitsevöönd;
  5) Ereste-Niguli looduskaitsealal Ereste-Niguli sihtkaitsevöönd;
  6) Hõpõsaarõ-Katõsilla looduskaitsealal Hõpõsaarõ-Katõsilla sihtkaitsevöönd;
  7) Kaisa looduskaitsealal Kaisa sihtkaitsevöönd;
  8) Kapu looduskaitsealal Kapu sihtkaitsevöönd;
  9) Karisöödi looduskaitsealal Karisöödi sihtkaitsevöönd;
  10) Kassilaane looduskaitsealal Kassilaane sihtkaitsevöönd;
  11) Kiviõli looduskaitsealal Kiviõli sihtkaitsevöönd;
  12) Kunila looduskaitsealal Kunila sihtkaitsevöönd;
  13) Kuninga-Rimmu looduskaitsealal Kuninga-Rimmu sihtkaitsevöönd;
  14) Kurisoo metsa looduskaitsealal Kurisoo metsa sihtkaitsevöönd;
  15) Kõõvistmäe looduskaitsealal Kõõvistmäe sihtkaitsevöönd;
  16) Käbiküla looduskaitsealal Käbiküla sihtkaitsevöönd;
  17) Käku looduskaitsealal Käku sihtkaitsevöönd;
  18) Käru looduskaitsealal Käru sihtkaitsevöönd;
  19) Laanekolli looduskaitsealal Laanekolli sihtkaitsevöönd;
  20) Liivaküla-Äntu looduskaitsealal Liivaküla-Äntu sihtkaitsevöönd;
  21) Luusikametsa looduskaitsealal Luusikametsa sihtkaitsevöönd;
  22) Lüsingumetsa looduskaitsealal Lüsingumetsa sihtkaitsevöönd;
  23) Mahtrametsa looduskaitsealal Mahtrametsa sihtkaitsevöönd;
  24) Massumetsa looduskaitsealal Massumetsa sihtkaitsevöönd ja Varbla sihtkaitsevöönd;
  25) Märjamaa looduskaitsealal Märjamaa sihtkaitsevöönd;
  26) Naistevalla looduskaitsealal Naistevalla sihtkaitsevöönd ja Supsi sihtkaitsevöönd;
  27) Nulga looduskaitsealal Kaljupealse sihtkaitsevöönd ja Nulga sihtkaitsevöönd;
  28) Ojasoo-Kantküla looduskaitsealal Ojasoo-Kantküla sihtkaitsevöönd;
  29) Oti looduskaitsealal Oti sihtkaitsevöönd;
  30) Paatsa looduskaitsealal Paatsa sihtkaitsevöönd;
  31) Pikknurme looduskaitsealal Pikknurme sihtkaitsevöönd;
  32) Pilpa looduskaitsealal Pilpa sihtkaitsevöönd;
  33) Põdrangu looduskaitsealal Põdrangu sihtkaitsevöönd;
  34) Rangu looduskaitsealal Rangu sihtkaitsevöönd;
  35) Ransi looduskaitsealal Ransi sihtkaitsevöönd;
  36) Ravametsa looduskaitsealal Ravametsa sihtkaitsevöönd;
  37) Rünga looduskaitsealal Rünga sihtkaitsevöönd;
  38) Salutaguse looduskaitsealal Salutaguse sihtkaitsevöönd;
  39) Siniallikate looduskaitsealal Siniallikate sihtkaitsevöönd;
  40) Sooniste looduskaitsealal Sooniste sihtkaitsevöönd;
  41) Tagametsa looduskaitsealal Tagametsa sihtkaitsevöönd;
  42) Tammikumetsa looduskaitsealal Tammikumetsa sihtkaitsevöönd;
  43) Tarakvere looduskaitsealal Tarakvere sihtkaitsevöönd;
  44) Tatruse looduskaitsealal Tatruse sihtkaitsevöönd;
  45) Teringimetsa looduskaitsealal Teringimetsa sihtkaitsevöönd;
  46) Tiisatu looduskaitsealal Tiisatu sihtkaitsevöönd;
  47) Tilla looduskaitsealal Tilla sihtkaitsevöönd;
  48) Tirbiku looduskaitsealal Tirbiku sihtkaitsevöönd;
  49) Tõrasoo metsa looduskaitsealal Tõrasoo metsa sihtkaitsevöönd;
  50) Tähemaa looduskaitsealal Tähemaa sihtkaitsevöönd;
  51) Ubarimetsa looduskaitsealal Ubarimetsa sihtkaitsevöönd;
  52) Uniküla looduskaitsealal Uniküla sihtkaitsevöönd;
  53) Valkla looduskaitsealal Valkla sihtkaitsevöönd;
  54) Vana-Kuuste looduskaitsealal Vana-Kuuste sihtkaitsevöönd;
  55) Varbola looduskaitsealal Varbola sihtkaitsevöönd;
  56) Viira looduskaitsealal Viira sihtkaitsevöönd;
  57) Visela looduskaitsealal Mustmäe sihtkaitsevöönd ja Ruusamäe sihtkaitsevöönd;
  58) Voka looduskaitsealal Voka sihtkaitsevöönd.

§ 7.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja arvatud Varbla sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 31. juulini ning Kassilaane, Nulga, Ruusamäe ja Supsi sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini. Inimeste viibimine Varbla sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 31. juulini ning Kassilaane, Nulga, Ruusamäe ja Supsi sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (2) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud lõikes 1 sätestatud ajal Varbla, Kassilaane, Nulga, Ruusamäe ja Supsi sihtkaitsevööndis.

  (3) Telkimine ja lõkketegemine on lubatud kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud. Muudel juhtudel on telkimine ja lõkketegemine lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (4) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine, välja arvatud lõikes 1 sätestatud ajal Varbla, Kassilaane, Nulga, Ruusamäe ja Supsi sihtkaitsevööndis. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Kaitsealal on lubatud:
  1) olemasolevate ehitiste hooldustööd, välja arvatud lõikes 1 sätestatud ajal Varbla, Kassilaane, Nulga, Ruusamäe ja Supsi sihtkaitsevööndis;
  2) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel;
  3) jalgrattaga sõitmine teedel ja radadel;
  4) punktides 2 ja 3 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (6) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja loodusliku veerežiimi taastamine;
  2) koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile;
  3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  4) tegevus, mis on vajalik väljaspool kaitseala paiknevate kinnistute sihtotstarbeliseks kasutamiseks alternatiivse võimaluse puudumisel.

§ 8.  Vajalik tegevus

  Kaitseala metsakoosluste loodusliku ilme taastamiseks on vajalik puu- ja põõsarinde kujundamine.

§ 9.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 10.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 12.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1204 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 13.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitseala välis- ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa:

Aandu looduskaitseala 

Aavere looduskaitseala 

Alupere looduskaitseala 

Auga looduskaitseala 

Ereste-Niguli looduskaitseala 

Hõpõsaarõ-Katõsilla looduskaitseala 

Kaisa looduskaitseala 

Kapu looduskaitseala 

Karisöödi looduskaitseala 

Kassilaane looduskaitseala 

Kiviõli looduskaitseala 

Kunila looduskaitseala 

Kuninga-Rimmu looduskaitseala 

Kurisoo metsa looduskaitseala 

Kõõvistmäe looduskaitseala 

Käbiküla looduskaitseala 

Käku looduskaitseala 

Käru looduskaitseala 

Laanekolli looduskaitseala 

Liivaküla-Äntu looduskaitseala 

Luusikametsa looduskaitseala 

Lüsingumetsa looduskaitseala 

Mahtrametsa looduskaitseala 

Massumetsa looduskaitseala 

Märjamaa looduskaitseala 

Naistevalla looduskaitseala 

Nulga looduskaitseala 

Ojasoo-Kantküla looduskaitseala 

Oti looduskaitseala 

Paatsa looduskaitseala 

Pikknurme looduskaitseala 

Pilpa looduskaitseala 

Põdrangu looduskaitseala 

Rangu looduskaitseala 

Ransi looduskaitseala 

Ravametsa looduskaitseala 

Rünga looduskaitseala 

Salutaguse looduskaitseala 

Siniallikate looduskaitseala 

Sooniste looduskaitseala 

Tagametsa looduskaitseala 

Tammikumetsa looduskaitseala 

Tarakvere looduskaitseala 

Tatruse looduskaitseala 

Teringimetsa looduskaitseala 

Tiisatu looduskaitseala 

Tilla looduskaitseala 

Tirbiku looduskaitseala 

Tõrasoo metsa looduskaitseala 

Tähemaa looduskaitseala 

Ubarimetsa looduskaitseala 

Uniküla looduskaitseala 

Valkla looduskaitseala 

Vana-Kuuste looduskaitseala 

Varbola looduskaitseala 

Viira looduskaitseala 

Visela looduskaitseala 

Voka looduskaitseala 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json