Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 01.03.2024, 1

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 28.02.2024 nr 7

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 8 lõike 3 ja § 96 lõike 8 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruses nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 52 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) teataja isikukood või sünniaeg;”;

2) määrust täiendatakse punktiga 753 järgmises sõnastuses:

753. Kui registreeritakse transpordivahendiga Peipsi järvele või selle jääle minek kaugemale kui üks kilomeeter kaldast ja sealt tagasitulek või Narva jõele, Narva veehoidlale või Lämmi-, Pihkva, Vaniku, Pattina, Kriiva või Pabra järvele või selle jääle minek ja sealt tagasitulek, esitatakse punkti 75 erisusena järgmised andmed:
1) teataja ja koos temaga liikuja ees- ja perekonnanimi;
2) teataja ja koos temaga liikuja isikukood või sünniaeg;
3) teataja telefoninumber;
4) transpordivahendi kategooria ja kaubanduslik nimetus ning registreerimismärk, kui see on olemas;
5) veesõiduki puhul selle nimi, kui see on olemas;
6) piiriveekogule mineku asukoht;
7) piiriveekogule mineku ja sealt tagasituleku aeg.”.

§ 2.  Määrus jõustub 15. märtsil 2024. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Lauri Läänemets
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json