Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2011, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Vastu võetud 28.03.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” (RT I, 05.01.2011, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 32 järgmises sõnastuses:

§ 32. Lootsimine ankrukohtadel

(1) Lootsi kasutamine on kohustuslik järgmistel kohustusliku lootsimise piirkonnas asuvatel ankrukohtadel:
1) Paldiski sadama ankrukohad A, B ja C;
2) Tallinna lahe ankrukohad A, B, C, D ja F;
3) Muuga lahe ankrukohad J, L, M ja N.

(2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsimisest vabastatud järgmistele ankrukohtadele merelt saabuvad ja sealt merele lahkuvad laevad:
1) Tallinna lahe ankrukoht E, kasutades Suurupi laevateed;
2) Muuga lahe ankrukoht K, kasutades Muuga lahe loodepoolset laevateed.

(3) Lootsimine ei ole kohustuslik järgmistel väljaspool kohustusliku lootsimise piirkonda asuvatel ankrukohtadel:
1) Pärnu lahe ankrukoht;
2) Paldiski sadama ankrukoht D;
3) Tallinna lahe ankrukohad G ja H;
4) Muuga lahe ankrukoht I.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) Soela väin, Soela väina läbiv transiitliiklus, Soela väina ja Väinamere sadamad – φ = 58°41'35N; λ = 22°24'25E”;

3) paragrahvis 5 asendatakse sõna „Sadamavaldaja” sõnadega „Sadama pidaja” ning number „300” numbriga „500”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json