Teksti suurus:

Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2016 otsus nr 756

Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seadus

Vastu võetud 16.03.2016

Riigikaitseseaduse §-s 34 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 6 asendatakse tekstiosa „1–4” tekstiosaga „1–3”;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud Riigikogu otsuse alusel annab Kaitseväele korralduse alustada osalemist või lõpetada osalemine muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Vabariigi Valitsus, võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Korraldus tehakse viivitamata teatavaks Vabariigi Presidendile, Riigikogu juhatusele ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json