Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2016, 5

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Vastu võetud 30.03.2016 nr 24

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodidel põhinevad puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid:”;

2) paragrahv 2 lõige 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

 

seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks ning apnoe raviks;

ex 9019 20 00

3) paragrahv 2 lõike 1 punkti 17 kuuendat alapunkti täiendatakse kolmanda alampunktiga järgmises sõnastuses:

 

   – stoomi lõhna neutraliseerivad vahendid;

ex 3307 90 00

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json