Teksti suurus:

Rahandusministri 27. augusti 2013. a määruse nr 32 „Statistikaameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2021, 2

Rahandusministri 27. augusti 2013. a määruse nr 32 „Statistikaameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.03.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 27. augusti 2013. a määruses nr 32 „Statistikaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 1 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 16 lõike 1 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) majandus- ja keskkonnastatistika osakond – teha ja arendada rahvamajanduse arvepidamist, valitsemissektori rahandusstatistikat ning ettevõtlus-, põllumajandus-, hinna- ja keskkonnastatistikat;
7) personali- ja tugiteenuste osakond – korraldada ameti personalitööd ja arendamist, asjaajamist ja arhiivitööd, riigivara haldamist ja arvestust ning tööks vajalike töövahendite tagamist;”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 2021. aasta 1. aprillist.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json