Teksti suurus:

Sadama registreerimistaotlusel kajastatavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 5

Sadama registreerimistaotlusel kajastatavate andmete loetelu

Vastu võetud 28.03.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 40 lõike 5 alusel.

§ 1.  Sadama registreerimistaotlusel kajastatavate andmete loetelu

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse sadama põhiandmed, tehnilised andmed, sadama pidaja andmed, sadamakapteni andmed, maa-ala andmed, akvatooriumi andmed, teenindatavad veesõidukid, sadamateenused ja ehitiste andmed.

§ 2.  Sadama põhiandmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama põhiandmed:
  1) sadama nimi, mis on määratud vastavalt kohanimeseadusele;
  2) sadama aadress;
  3) sadama telefoninumber, veebiaadress, e-posti aadress ja faksinumber;
  4) veekogu, millel asub sadama akvatoorium, liik ja nimi;
  5) navigatsiooniperioodi algus ja lõpp;
  6) sadama ülesanne – sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest / sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele / väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid;
  7) märge selle kohta, kas sadamas on võimalik teenindada välisriigi veesõidukit.

§ 3.  Sadama tehnilised andmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama tehnilised andmed:
  1) suurima sadamas teenindatava veesõiduki kogumahutavus;
  2) sadamas teenindatava veesõiduki suurim süvis meetrites;
  3) sadamas teenindatava veesõiduki suurim laius meetrites;
  4) sadamas teenindatava veesõiduki suurim pikkus meetrites;
  5) sadama sissesõidutee väikseim laius meetrites;
  6) sadama sissesõidutee väikseim sügavus meetrites.

§ 4.  Sadama pidaja andmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama pidaja andmed:
  1) nimi;
  2) isiku- või registrikood;
  3) kontaktisiku nimi;
  4) aadress, telefoninumber, veebiaadress, e-posti aadress ja faksinumber.

§ 5.  Sadamakapteni andmed

  Sadama, välja arvatud tasulisi teenuseid mitteosutava väikesadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadamakapteni andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kodakondsus;
  4) telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) meresõidudiplomi või väikelaevajuhi tunnistuse number;
  6) atesteerimise kuupäev, kui sadamakapten kuulub atesteerimisele.

§ 6.  Sadama maa-ala andmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama maa-ala andmed:
  1) pindala ruutmeetrites;
  2) maa-ala piirid Maa-ameti geoportaali kaardirakendusest;
  3) maa-alasse jäävate katastriüksuste tunnused;
  4) sadama maa-ala kaldajoone punkti koordinaadid.

§ 7.  Sadama akvatooriumi andmed

  Sadama, välja arvatud tasulisi teenuseid mitteosutava väikesadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama akvatooriumi andmed:
  1) akvatooriumi määramise õigusakti väljaandja asutus, liik, number ja väljaandmise kuupäev;
  2) akvatooriumi pindala ruutmeetrites;
  3) akvatooriumi piiripunktide koordinaadid.

§ 8.  Sadamas teenindatavate veesõidukite liik ja kasutuspiirangud

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse sadamas teenindatavate veesõidukite liik ja kasutuspiirangud.

§ 9.  Sadamateenuste andmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadamateenuste andmed:
  1) põhiteenuse liik ja kirjeldus;
  2) põhiteenuse osutaja nimi, registrikood, aadress, telefoninumber, veebiaadress, e-posti aadress ja faksinumber;
  3) lisateenuse liik, nimetus ja kirjeldus;
  4) lisateenuse osutaja nimi, registrikood, aadress, telefoninumber, veebiaadress, e-posti aadress ja faksinumber;
  5) sadamas käideldava kaubagrupi liik;
  6) abilaevade nimi, registritunnus ja kasutusotstarve;
  7) tehnilise vahendi liik, nimetus ja kasutustingimused.

§ 10.  Sadama ehitiste andmed

  Sadama registreerimistaotlusel kajastatakse järgmised sadama ehitiste andmed:
  1) ehitise liik;
  2) ehitise alamliik;
  3) ehitise tehnilised andmed vastavalt ehitise liigile;
  4) kai alamliik;
  5) kai nimi;
  6) kai ehitisregistri kood;
  7) kai pikkus meetrites;
  8) kai laius meetrites;
  9) sügavus kai ääres meetrites;
  10) kai kasutusperiood;
  11) kail teenindatavad veesõidukid;
  12) vendri tüüp ja arv;
  13) haalamispollari tüüp ja arv;
  14) rampide arv;
  15) võimalus kail varustada kütuse, joogivee või elektriga.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2013. a määrus nr 28 „Sadama registreerimistaotluse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json