Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.04.2022, 14

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind“ muutmine

Vastu võetud 29.03.2022 nr 32

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“;

2) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 20 eurot ja 56 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 10 eurot ja 86 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 9 eurot ja 66 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 9 eurot ja 12 senti tunnis.“;

3) paragrahvi 13 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne kodune valve – 24 tundi

11201

1055,11“;

4) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

2124,26

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1633,63

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

117,19

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

24,39

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

86,30

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

18,42“;

5) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

2087,54

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1596,91

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

117,27

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

24,47

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

86,37

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

18,49“;

6) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1660,67

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1170,04

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

89,67

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

19,13

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

58,77

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

13,16“;

7) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

1170,04

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1575,83

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

43,05

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

9220,83“;

8) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

80 723,40

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1349,36“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json