Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 “Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2012, 1

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 “Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.05.2012 nr 52

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 “Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” (RT I, 01.07.2011, 15) muudetakse järgmiselt:


1) paragrahvi 11 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 20 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:
„3) teha toidu, vee, sööda ja hügieeniproovide mikrobioloogilisi analüüse;
4) teha toidu, vee ja sööda keemilisi analüüse;”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2012. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json