Teksti suurus:

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2012, 6

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Vastu võetud 29.05.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 22 lõike 13 ja „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ § 16 lõike 105 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid.

§ 2.  Tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ning ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks väljastatakse Sotsiaalkindlustusametile tervise infosüsteemist järgmised isikuandmed:
  1) patsient – nimi, isikukood ja amet;
  2) diagnoosid – päringule eelneva viie aasta jooksul diagnoositud haiguste nimetused ja nende koodid vastavalt rahvusvahelise haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendale väljaandele (RHK-10), diagnooside liigid ja viited allikatele (epikriisidele).

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud diagnoosidest valitakse ekspertiisiks need, millest tingitud tervisehäired eeldatavalt põhjustavad püsivat töövõimetust või puuet. Valitud diagnoosidega seotud epikriiside alusel päritakse järgmisi andmeid:
  1) analüüsid – päringule eelneva ühe aasta jooksul tehtud analüüside kuupäevad, nimetused, parameetrid, referentsväärtused, tulemused ja ühikud ning viited allikatele (epikriisidele, saatekirja vastustele);
  2) uuringud – päringule eelneva viie aasta jooksul tehtud uuringute kuupäevad, nimetused ja kirjeldused ning viited allikatele (epikriisidele, saatekirja vastustele);
  3) operatsioonid – päringule eelneva viie aasta jooksul tehtud operatsioonide kuupäevad, nimetused ja kirjeldused ning viited allikatele (epikriisidele);
  4) ravimid – päringule eelneva ühe aasta jooksul koostatud retseptide väljakirjutamise kuupäevad, retseptiravimite toimeainete koodid ja nimetused ning viited allikatele (epikriisid, retseptid);
  5) töövõimetuslehed – päringule eelneva ühe aasta jooksul koostatud töövõimetuslehtede algus- ja lõppkuupäevad ja põhihaiguse diagnoosid ning viited allikatele (epikriisid);
  6) arstid – päringule eelneva viie aasta jooksul tervise infosüsteemi andmeid edastanud arstide nimed, erialade nimetused, tervishoiuteenuse osutajate nimed ja kontaktandmed;
  7) töökorralduse või keskkonna muutmise vajadus ja põhjus – viimaselt epikriisilt haigusjuhtumi lõppkuupäeva järgi, kus töökorralduse muutmise andmed on märgitud.

  (2) Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks, püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks väljastatakse Sotsiaalkindlustusametile tervise infosüsteemist järgmised epikriiside andmed:
  1) statsionaarne epikriis – päringule eelneva viie aasta statsionaarsed epikriisid. Sama põhihaiguse diagnoosi koodi (esimesed kolm kohta) korral väljastatakse viimane statsionaarne epikriis;
  2) ambulatoorne epikriis – visiidi andmed objektiivse leiu kirjeldust sisaldavalt kahelt viimaselt ambulatoorseltepikriisilt iga arstieriala lõikes.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json