Teksti suurus:

Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine

Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Eesti Panga President
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 01.06.2016, 2

  Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine

  Vastu võetud 30.05.2016 nr 6

  Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8649 lõike 1 alusel.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele krediidiasutustele süsteemse riski puhvri hoidmise nõue määras, mis on 1,0 protsenti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 92 lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsiooni kuuluvatest Eestis asuvatest positsioonidest.

  § 2.   Süsteemse riski puhvri nõuet on iga krediidiasutus kohustatud täitma individuaalselt ja konsolideeritud alusel.

  § 3.   Tunnistatakse kehtetuks Eesti Panga presidendi 9. juuli 2014. aasta määrus nr 12 „Krediidiasutusele ning krediidiasutuse konsolideerimisgrupile süsteemse riski puhvri määra nõude kehtestamine” (RT I, 11.07.2014, 29).

  § 4.   Määrus jõustub 1. augustil 2016.

  Ardo Hansson
  president

  /otsingu_soovitused.json