Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2017, 1

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 29.05.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruses nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktidega 26, 27, 28 ja 29 järgmises sõnastuses:

„26. Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Undla küla lahkmejooned määratakse Sootaguse küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

27. Lääne-Viru maakonna Rägavere valla Viru-Kabala küla lahkmejooned määratakse Aarla küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

28. Pärnu maakonna Saarde valla Tihemetsa aleviku lahkmejooned määratakse Allikukivi küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

29. Saare maakonna Muhu valla Simisti küla lahkmejooned määratakse Simiste küla nimekuju taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.”;

2) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade nimistut enne sõna „Tirbiku” sõnaga „Sootaguse”;

3) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Lääne-Viru maakonna Rägavere valla külade nimistut enne sõna „Aasuvälja” sõnaga „Aarla”;

4) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Pärnu maakonna Saarde valla külade nimistut enne sõna „Jäärja” sõnaga „Allikukivi”;

5) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” asendatakse Saare maakonna Muhu valla külade nimistus sõna „Simisti” sõnaga „Simiste”.

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler