Teksti suurus:

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2017, 2

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.05.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” § 18 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud nõustamise eest makstakse toetust maksetaotluse alusel ühe maksena kogu kalendriaasta kohta taotluses märgitud fikseeritud summa ulatuses. Konkursi võitjaga võib leppida kokku toetuse maksmise kvartalite kaupa. Sel juhul makstakse ühes kvartalis toetust üks neljandik taotluses märgitud summast. Toetuse maksmisel ei kohaldata lõigetes 1–3, 5 ja 7 sätestatut.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json