Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo kõrgeim piletihind sõitjateveol Eestisisestel lennuliinidel ja sõidusoodustused

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2024, 1

Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo kõrgeim piletihind sõitjateveol Eestisisestel lennuliinidel ja sõidusoodustused

Vastu võetud 31.05.2024 nr 35

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 3 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kõrgeim piletihind avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval Tallinna-Kärdla, Tallinna-Kuressaare, Pärnu-Ruhnu, Kuressaare-Ruhnu ja Pärnu-Kihnu lennuliinil sõitjateveol ja sõidusoodustused.

§ 2.  Piletihinnad

  (1) Pileti, mis annab sõitjale võimaluse lisatasu eest muuta sõitja andmeid, sõidu toimumise aega või mistahes reisitingimusi ja -andmeid, kõrgeim hind avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval sõitjateveol lennuliinide kaupa on järgmine:
  1) Tallinna-Kärdla lennuliinil – 28 eurot ühe suuna kohta;
  2) Tallinna-Kuressaare lennuliinil – 30 eurot ühe suuna kohta;
  3) Pärnu-Ruhnu lennuliinil – 34 eurot ühe suuna kohta;
  4) Kuressaare-Ruhnu lennuliinil – 28 eurot ühe suuna kohta;
  5) Pärnu-Kihnu lennuliinil – 18 eurot ühe suuna kohta.

  (2) Pileti, mis annab sõitjale võimaluse lisatasuta muuta sõitja andmeid, sõidu toimumise aega või mistahes reisitingimusi ja -andmeid, kõrgeim hind avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval sõitjateveol lennuliinide kaupa on järgmine:
  1) Tallinna-Kärdla lennuliinil – 37 eurot ühe suuna kohta;
  2) Tallinna-Kuressaare lennuliinil – 38 eurot ühe suuna kohta.

  (3) Lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 nimetatud piletihind on reedel ja pühapäeval toimuva sõidu korral kolme euro võrra kõrgem, kui sõitja ostab pileti ajal, mil sellele sõidule on müüdud või broneeritud vähemalt 75 protsenti piletitest.

§ 3.  Sõidusoodustus Tallinna-Kärdla, Tallinna-Kuressaare, Pärnu-Ruhnu, Kuressaare-Ruhnu ja Pärnu-Kihnu lennuliinil sõitjale

  (1) Sõidusoodustus 15 protsenti piletihinnast on järgmisel isikul:
  1) 65-aastane ja vanem isik;
  2) 2- kuni 6-aastane isik;
  3) statsionaarses õppevormis õppiv põhiharidust või keskharidust omandav õpilane ja kuni 24-aastane üliõpilane;
  4) raske või sügava puudega isiku saatjaks olev isik.

  (2) Sõidusoodustus 80 protsenti piletihinnast on Pärnu-Ruhnu ja Kuressaare-Ruhnu lennuliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saare maakonnas Ruhnu vallas, ning Pärnu-Kihnu lennuliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu maakonnas Kihnu vallas.

  (3) Sõidusoodustus 100 protsenti piletihinnast on järgmisel isikul:
  1) kuni 2-aastane isik;
  2) raske või sügava puudega isik.

  (4) Kui raske või sügava puudega isikut saadab juht- või abikoer, on isikul sõidusoodustus 100 protsenti ka juht- või abikoera vedamise tasust.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud õigust sõidusoodustusele tõendab seda kasutav isik ühistranspordi seaduse § 32 lõigetes 2 ja 3 sätestatud asjakohase dokumendiga.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 12. augusti 2019. a. määrus nr 51 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo kõrgeim piletihind sõitjateveol Eesti sisestel lennuliinidel ning sõidusoodustused” tunnistatakse kehtetuks.

Piret Hartman
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json