Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
  Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 8

  Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis

  Vastu võetud 22.06.2011 nr 61

  Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.  Veterinaar- ja Toiduameti struktuur ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

  Struktuuriüksus ja ametikoha nimetus

  Teenistuskohtade
  arv

  Peadirektor

    1

  Peadirektori asetäitja

    2

  Jurist

    1

  Kokku

    4

  Loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakond

   

  Osakonnajuhataja

    1

  Loomakaitsebüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    1

  Loomatervishoiubüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    6

  Söötade büroo

   

  Büroojuhtaja

    1

  Peaspetsialist

    2

  Kokku

  13

  Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakond

   

  Osakonnajuhataja

    1

  Põllumajandusloomade aretuse büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    2

  Geneetiliste ressursside büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    1

  Turukorralduse büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    3

  Alkoholibüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    5

  Kokku

  16

  Toiduosakond

   

  Osakonnajuhataja

    1

  Loomse toidu büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    8

  Jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

  11

  Kokku

  22

  Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond

   

  Osakonnajuhataja

    1

  Järelevalve ja kontrollibüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    6

  Luhamaa piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peainspektor

    1

  Vaneminspektor

    6

  Narva piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peainspektor

    1

  Vaneminspektor

    6

  Muuga ja Paldiski sadama piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peainspektor

    1

  Vaneminspektor

  10

  Koidula piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Vaneminspektor

    3

  Kokku

  40

  Üldosakond

   

  Osakonnajuhataja

    1

  Osakonnajuhataja asetäitja

    1

  Finantsbüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    1

  Vanemspetsialist

    2

  Personalibüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Vanemspetsialist

    1

  Haldusbüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Vanemspetsialist

    5

  Valvur-informaator

    1

  Informaatika büroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Vanemspetsialist

    2

  Kokku

  18

  Kokku Veterinaar- ja Toiduamet

  113  

  Harjumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Juhataja asetäitja

    1

  Peaspetsialist

    6

  Vanemspetsialist

    4

  Nooremspetsialist

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Toidubüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

  12

  Vanemspetsialist

  15

  Nooremspetsialist

    2

  Kokku

  44

  Hiiumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    2

  Vanemspetsialist

    2

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

    6

  Ida-Virumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    5

  Vanemspetsialist

    6

  Kokku

  12

  Jõgevamaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Juhataja asetäitja

    1

  Peaspetsialist

    2

  Vanemspetsialist

    5

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  11

  Järvamaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    6

  Vanemspetsialist

    3

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  12

  Läänemaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    4

  Vanemspetsialist

    3

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  10

  Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    7

  Vanemspetsialist

  18

  Nooremspetsialist

    5

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  33

  Põlvamaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    4

  Vanemspetsialist

    4

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  11

  Pärnumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    7

  Vanemspetsialist

    7

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  17

  Raplamaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Juhataja asetäitja

    1

  Peaspetsialist

    2

  Vanemspetsialist

    4

  Nooremspetsialist

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  10

  Saaremaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    4

  Vanemspetsialist

    5

  Nooremspetsialist

    3

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  14

  Tartumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    3

  Vanemspetsialist

    2

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Toidubüroo

   

  Büroojuhataja

    1

  Peaspetsialist

    7

  Vanemspetsialist

    4

  Kokku

  20

  Valgamaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    5

  Vanemspetsialist

    5

  Nooremspetsialist

    6

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

  18

  Viljandimaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    4

  Vanemspetsialist

    6

  Kokku

  11

  Võrumaa Veterinaarkeskus

   

  Juhataja

    1

  Peaspetsialist

    4

  Vanemspetsialist

    2

  Tehnik

    1

  Koristaja-majahoidja

    1

  Kokku

    9

  Kokku veterinaarkeskused

  238  

  KÕIK KOKKU

  351  

  § 2.  Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määrus nr 46 „Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis” (RT I, 31.05.2011, 2) tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. a.

  Helir-Valdor Seeder
  Minister

  Toivo Nõvandi
  Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json