Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2020, 45

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõigete 1 alusel.

§ 1.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.”.

§ 2.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. juunist 2020. a.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json