Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 30

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.06.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne kodune valve – 24 tundi

11201

1109,97

2) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

2179,13

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1688,50

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

118,90

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

26,58

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

88,13

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

20,60

3) paragrahvi 13 lõike 11 punkti 2, § 14 lõike 9 punkti 2, § 15 lõike 9 punkti 2 ja § 17 lõike 6 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu liikmesriigi,” tekstiosaga „Ühendkuningriigi,”;

4) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

2142,40

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1651,77

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

118,98

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

26,66

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

88,21

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

20,68

5) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1715,53

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1224,90

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

91,49

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

21,32

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

60,72

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

15,35

6) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

1224,90

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1630,69

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

45,34

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

9220,83

7) paragrahvis 18 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Kiirabibrigaadi juhi täiendõppe kursus õdedele – 240 tundi

11239

1790,00

Kiirabitehniku täiendõppe kursus – 400 tundi

11240

2130,00

8) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

80 724,33

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

1349,36

9) määruse 51. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. juulist 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json