Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2023 otsus nr 316

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2023

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) piiritus, mida kasutatakse sellise desinfektandi tootmiseks, mille KNi esimesed kuus numbrit on 3808 94, mis on pakendis mahuga kuni viis liitrit ja mis ei ole jaemüügi korras müüdav alkohol;”;

2) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õlle aktsiisimäär on 13,34 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

3) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õlle aktsiisimäär on 14,00 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

4) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õlle aktsiisimäär on 14,70 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

5) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 66,52 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 155,21 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 155,21 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 303,80 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 19,75 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

6) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 69,84 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 162,97 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 162,97 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 319,00 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 20,74 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

7) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 73,34 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 171,12 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 171,12 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 334,95 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 21,78 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

8) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 100,50 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

9) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 106,00 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

10) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 111,50 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

11) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 169,10 eurot 1000 sigareti kohta.”;

12) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 177,70 eurot 1000 sigareti kohta.”;

13) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 186,70 eurot 1000 sigareti kohta.”;

14) paragrahvi 56 lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarilt ja sigarillolt makstakse aktsiisi eelmise lausega kehtestatud määra alusel, kuid vähemalt 222 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.”;

15) paragrahvi 56 lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarilt ja sigarillolt makstakse aktsiisi eelmise lausega kehtestatud määra alusel, kuid vähemalt 233 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.”;

16) paragrahvi 56 lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarilt ja sigarillolt makstakse aktsiisi eelmise lausega kehtestatud määra alusel, kuid vähemalt 244 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.”;

17) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 112,40 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

18) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 118,00 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

19) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 124,00 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

20) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tubakavedeliku aktsiisimäär on 0,21 eurot vedeliku ühe milliliitri kohta.”;

21) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tubakavedeliku aktsiisimäär on 0,22 eurot vedeliku ühe milliliitri kohta.”;

22) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tubakavedeliku aktsiisimäär on 0,23 eurot vedeliku ühe milliliitri kohta.”;

23) paragrahvi 56 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetamata alternatiivse tubakatoote aktsiisimäär on eurodes sama, kui on tubakavedeliku aktsiisimäär, kuid aktsiisimäära ühik on milliliitri asemel üks gramm.”;

24) paragrahvi 62 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind teatatakse:
1) 0,10 euro täpsusega, kui hind on kuni kümme eurot;
2) ühe euro täpsusega, kui hind on üle kümne euro kuni 100 eurot;

3) kümne euro täpsusega, kui hind on üle 100 euro.”;

25) seadust täiendatakse §-ga 8521 järgmises sõnastuses:

§ 8521. Seaduse kohaldamine seoses käibemaksumäära ning sigarite ja sigarillode aktsiisi muutumisega

(1) Käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatud müügipiirangut ei kohaldata sigarite ja sigarillode puhul nende aktsiisimäära muutmisel 2024. aastal ning juhul, kui sigaritelt ja sigarillodelt makstav aktsiisisumma ei suurene aktsiisitõusu, sealhulgas minimaalselt makstava aktsiisisumma tõttu.

(2) Enne 2024. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigarette, sigareid ja sigarillosid on lubatud võõrandada või pakkuda müügiks käibemaksumäära tõusu korral maksimaalsest jaehinnast käibemaksumäära tõusust tuleneva summa võrra kõrgema hinnaga.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 14.12.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 7 esitatud § 66 lõikes 7 asendatakse arv „107” arvuga „21”;

2) paragrahvi 1 punktis 8 esitatud § 66 lõikes 7 asendatakse arv „115” arvuga „21”;

3) paragrahvi 1 punktis 9 esitatud § 66 lõikes 7 asendatakse arv „123” arvuga „21”;

4) paragrahvi 1 punktis 10 esitatud § 66 lõikes 7 asendatakse arv „133” arvuga „21”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2024. aasta 1. mail.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 6, 9, 12, 15, 18 ja 21 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 7, 10, 13, 16, 19 ja 22 jõustuvad 2026. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json