Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2023, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2023 otsus nr 319

Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2023

§ 1.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) 1406 eurot ühe mängulaua kohta;”;

2) paragrahvi 6 punktid 3–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) 32 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
4) 22 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
5) 22 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
6) 6 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
7) 6 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
8) 6 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.”;

3) paragrahvi 6 punktid 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) 7 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
7) 7 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
8) 7 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub 2026. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json