Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 3

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.07.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 4 lõike 3, § 6 lõike 4, § 10 lõike 5, § 19 lõike 3, § 26 lõike 3, § 30 lõike 1, § 37 lõike 7, § 38 lõike 2, § 40 lõike 2, § 41 lõigete 2 ja 8, § 441 lõike 6 ning § 882 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” muutmine

Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 2.  Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil” muutmine

Põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 118 „Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 3.  Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” muutmine

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 4.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 5.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb pähklipuu (Juglans L.), plaatani (Platanus L.) ja tiibpähklipuu (Pterocarya L.) perekondadest, kaasa arvatud puit, millel puudub looduslik ümar pind;”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) perekondade nulg (Abies Mill.), aedseller (Apium graveolens L.), hõbekakar (Argyranthemum spp.), harilik aspar (Asparagus officinalis L.), aster (Aster spp.), kapsas (Brassica spp.), kastanipuu (Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.) ja selle hübriidid, maasikas (Fragaria L.), eksakum (Exacum spp.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill (Gypsophila L.), kõigi lemmaltsa (Impatiens L.) Uus-Guinea hübriidide sortide, pähklipuu (Juglans L.), salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin (Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium l’Hérit. ex Ait.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.), portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tiibpähklipuu (Pterocarya), tamm (Quercus L.), vaarikas (Rubus L.), spinat (Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.), jalakas (Ulmus L.) ja raudürt (Verbena L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;”;

3) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hariliku peedi (Beta vulgaris L.) ning perekondade seeder (Cedrus Trew), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), ploom (Prunus L.) ja tamm (Quercus spp.), välja arvatud korgitamm (Quercus suber) ja jalakas (Ulmus L.), istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;”;

4) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 6.  Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 7.  Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määruse nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 8.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„12) perekondade tsitrus (Citrus L.), kibekurk (Momordica L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.), Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja nende hübriidide ning maavitsaliste (Solanaceae) viljad;

13) perekondade aktiniidia (Actinidia Lindl.), annoona (Annona L.), harilik papaia (Carica papaya L.), küdoonia (Cydonia Mill.), diospüür (Diospyros L.), maasikas (Fragaria L.), õunapuu (Malus Mill.), mangopuu (Mangifera L.), kannatuslill (Passiflora L.), ploomipuu (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirn (Pyrus L.), sõstar (Ribes L.), murakas (Rubus L.), nelgipuu (Syzygium Gaertn.), mustikas (Vaccinium L.) ja viinapuu (Vitis L.) ning liigi avokaadopuu (Persea americana Mill.) toored viljad ja marjad;”;

2) paragrahvi 2 punkt 151 sõnastatakse järgmiselt:

„151) perekondade saar (Fraxinus L.), pähklipuu (Juglans L.) ja tiibpähklipuu (Pterocarya L.) ning liigi Ulmus davidiana Planch. Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist, Taiwanist või Ameerika Ühendriikidest pärinev eraldatud koor ja lõigatud oksad, lehtedega või ilma;”;

3) paragrahvi 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) perekonna plaatan (Platanus L.) Albaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Armeeniast, Šveitsist või Türgist pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;”;

4) paragrahvi 2 punkt 191 sõnastatakse järgmiselt:

„191) perekondade saar (Fraxinus L.), pähklipuu (Juglans L.) ja tiibpähklipuu (Pterocarya L.) ning liigi Ulmus davidiana Planch. Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist, Taiwanist või Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;”;

5) paragrahvi 2 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks ja on pärit muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;”;

7) paragrahvi 2 punkt 31 sõnastatakse järgmiselt:

„31) perekondade toompihlakas (Amelanchier Medik.), aroonia (Aronia Medik.), tuhkpuu (Cotoneaster Medik.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), õunapuu (Malus Mill.), tuliastel (Pyracantha M. Roem.), pirn (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) puit, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind, välja arvatud saepuru või laastud, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest või Kanadast;”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 32–38 järgmises sõnastuses:

„32) perekonna ploomipuu (Prunus L.) puit, mis on pärit Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Ameerika Ühendriikidest või Vietnamist, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind;
33) Austraaliast, Ameerika kontinentidelt või Uus-Meremaalt pärit perekondade kassitapp (Convolvulus L.) taimeosad, lehtertapp (Ipomoea L.) taimeosad, välja arvatud mugulad, liigi Micromeria Benth ja maavitsaliste (Solanaceae) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
34) põllumajanduses või metsanduses kasutatud põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks ning spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks ettenähtud rullid, mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
35) põllumajanduses kasutatud juur- ja mugulköögivilja koristusmasinad, mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
36) metsanduses kasutatud metsandusmasinad, mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
37) põllumajanduses või metsanduses kasutatud traktorid, sadulvedukid poolhaagistel, mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits;
38) põllumajanduses või metsanduses kasutatud ratastega põllumajandus- ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on kuni 18 kilovatti ja mis on imporditud muust ühendusevälisest riigist kui Šveits.”;

9) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) mesitaru.”;

10) määruse lisa „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

11) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 9.  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld” muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 94 „Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 10.  Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” muutmine

Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määruse nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 11.  Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad” muutmine

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 132 „Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 12.  Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 32 „Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord” muutmine

Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 32 „Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord” normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37)” tekstiosaga „, (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65)”.

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mart Järvik
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon

/otsingu_soovitused.json