Teksti suurus:

Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 16

Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad1
[RT I, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

Vastu võetud 23.12.2005 nr 132
RTL 2005, 124, 1978
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.09.2006RTL 2006, 69, 127922.09.2006
12.06.2008RTL 2008, 50, 70501.07.2008
14.10.2008RTL 2008, 86, 119826.10.2008
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
12.03.2012RT I, 14.03.2012, 317.03.2012
12.05.2014RT I, 20.05.2014, 101.06.2014
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 605.07.2014
24.09.2014RT I, 26.09.2014, 501.10.2014
14.12.2017RT I, 21.12.2017, 101.01.2018
20.03.2018RT I, 23.03.2018, 301.04.2018
26.07.2019RT I, 01.08.2019, 301.09.2019

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 441 lõike 6 alusel.
[RT I, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad (edaspidi järelevalvetasu).
[RT I, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

§ 2.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad
[RT I, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

  (1) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) maksab ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise dokumentide, identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas VIII a sätestatud tasumääradele.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

§ 3.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise dokumentide kontrolli tasu

  Kohustatud isik maksab kaubasaadetise (edaspidi saadetis) dokumentide kontrolli eest – 7 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava saadetise identsuse kontrolli tasu

  Kohustatud isik maksab saadetise identsuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) saadetis suurusega kuni veoauto koorem, raudteevagun või konteiner – 7 eurot;
  2) punktis 1 toodud kogustest suurem saadetis – 14 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli tasu

  (1) Kohustatud isik maksab pistikute, seemikute (v.a metsapuude kultiveerimismaterjal) ja maasika või köögivilja paljundusmaterjali puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 10 000 tk – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1000 tk eest – 0,70 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (2) Kohustatud isik maksab põõsaste, puude (v.a lõigatud jõulupuud) ja muude puittaimede, k.a metsapuude kultiveerimismaterjali (v.a seemned) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 1000 tk – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 100 tk eest – 0,44 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (3) Kohustatud isik maksab istutamiseks mõeldud sibulate, mugulsibulate, risoomide ja mugulate (v.a kartulimugulad) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 200 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 10 kg eest – 0,16 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (4) Kohustatud isik maksab seemnete ja koekultuuride puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 100 kg – 7,50 eurot;
  2) iga lisanduva 10 kg eest – 0,17 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (5) Kohustatud isik maksab muude lõigetes 1–4 nimetamata istutamiseks mõeldud taimede puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 5000 tk – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 100 tk eest – 0,18 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (6) Kohustatud isik maksab lõikelillede puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 20 000 tk – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1000 tk eest – 0,14 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (7) Kohustatud isik maksab lehtedega okste ja okaspuude (v.a lõigatud jõulupuud) osade puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 100 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 100 kg eest – 1,75 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (8) Kohustatud isik maksab lõigatud jõulupuude puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 1000 tk – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 100 tk eest – 1,75 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (9) Kohustatud isik maksab ravim- ja maitsetaimede lehtede ning lehtköögiviljade puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 100 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 10 kg eest – 1,75 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (10) Kohustatud isik maksab puuviljade ja köögiviljade (v.a lehtköögiviljad) puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot.

  (11) Kohustatud isik maksab puidu (v.a puukoor) ja puidust toodete puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 100 m3 – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1 m3 eest – 0,17 eurot.

  (12) Kohustatud isik maksab mulla ja kasvusubstraadi ning puukoore puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot;
  3) maksimumhind 140 eurot.

  (13) Kohustatud isik maksab teravilja puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 25 000 kg – 17,50 eurot;
  2) iga lisanduva 1000 kg eest – 0,70 eurot;
  3) maksimumhind 700 eurot.

  (14) Kohustatud isik maksab muude lõigetes 1–13 nimetamata taimede ja taimsete saaduste puhul saadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest – 17,50 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kartulimugulapartii taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli tasu

  Kohustatud isik maksab kartulimugulapartii taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli eest järgmiselt:
  1) kuni 25 000 kg – 52,50 eurot;
  2) iga lisanduva 25 000 kg eest – 52,50 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   [Kehtetu – RTL 2008, 50, 705 - jõust. 01.07.2008]

§ 8.   [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1279 - jõust. 22.09.2006]

§ 9.   [Kehtetu – RTL 2008, 50, 705 - jõust. 01.07.2008]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

  1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), 2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

/otsingu_soovitused.json