Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2023, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.07.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 33 „Viljandi Kutseõppekeskuse põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 33 „Viljandi Kutseõppekeskuse põhimäärus” paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) korraldab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses mittestatsionaarses õppevormis põhikooli- ja gümnaasiumiõpet üldõppekavade õppevaldkonnas.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruse nr 34 „Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2016. a määruses nr 34 „Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Kutsehariduskeskuse” sõnadega „Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse”;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Kooli nimi

Kutseõppeasutuse nimi on Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Võru County Education and Technology Centre.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2023.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json