Teksti suurus:

Ekspertiisiasutuses ja selle lepingupartneri tehtavate ekspertiiside ja uuringute hinnad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2023, 10

Ekspertiisiasutuses ja selle lepingupartneri tehtavate ekspertiiside ja uuringute hinnad

Vastu võetud 31.08.2023 nr 82

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 38 lõike 2 alusel.

1. peatükk Ekspertiiside ja uuringute hinnad 

1. jagu Kriminalistikaekspertiisid ja -uuringud 

§ 1.  DNA-ekspertiisid ja -uuringud

  (1) Ekspertiisi hind ühe proovi kohta on järgmine:
  1) DNA-ekspertiis – 210 eurot;
  2) DNA-tõendi kaalu hindamise ekspertiis – 70 eurot;
  3) bioloogilise suguluse hindamise ekspertiis – 70 eurot.

  (2) Bioloogilise materjali ekspertiisi hind on 70 eurot ühe isiku või objekti kohta.

  (3) Varem analüüsitud DNA-profiilide võrdlemise ekspertiisi hind on 70 eurot ühe võrdlusisiku kohta.

  (4) Bioloogilise materjali uuringu hind on 70 eurot.

§ 2.  Sõrmejäljeekspertiisid

  Sõrmejäljeekspertiisi hind sõltub ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) sõrmejäljeekspertiis koos esiletoomise ja identimisega – 862 eurot;
  2) sõrmejäljeekspertiis ainult esiletoomisega – 302 eurot;
  3) sõrmejäljeekspertiis ainult identimisega – 560 eurot.

§ 3.  Biomeetriaekspertiis

  Biomeetriaekspertiisi hind on sõrmejälje- ja DNA-ekspertiisi summa.

§ 4.  Liiklusekspertiisid

  Liiklusekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) autotehniline ekspertiis – 805 eurot;
  2) liiklustehniline ekspertiis – 731 eurot;
  3) liiklustrassoloogiaekspertiis – 661 eurot.

§ 5.  Rahaekspertiis

  Rahaekspertiisi hind ühe rahatähe või mündi kohta on 50 eurot, millele lisandub vajalike lisauuringute hind.

§ 6.  Dokumendiekspertiis

  (1) Dokumendiekspertiisi hind ühe objekti kohta on 150 eurot, millele lisandub vajalike lisauuringute hind.

  (2) Dokumendil kirjutustindi analüüsi (õhekihikromatograafiline uuring) hind on 40 eurot ühe objekti kohta.

§ 7.  Käekirjaekspertiis

  Käekirjaekspertiisi hind ühe isiku kohta on sõltumata ekspertiisiülesandest 451 eurot.

§ 8.  Jäljeekspertiisid

  Jäljeekspertiisi (sealhulgas murdmisjälje ja jalatsijälje ekspertiisi) hind on sõltumata ekspertiisiülesandest 502 eurot.

§ 9.  Relvaekspertiisid

  Relvaekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) tulirelvaekspertiis – 672 eurot;
  2) külmrelvaekspertiis – 408 eurot.

§ 10.  Infotehnoloogiaekspertiisid

  Infotehnoloogiaekspertiisi hind kujuneb üks koht pärast koma ümardatavates terabaitides (TB) arvutatava andmemahu kindlaksmääratud hinna korrutamisel ekspertiisiülesandest tuleneva andmemahuga järgmiselt:
  1) infotehnoloogiaekspertiis (minimaalselt 1 TB) – 930 eurot;
  2) alaealise seksuaalse väärkohtlemisega seonduv infotehnoloogiaekspertiis (minimaalselt 1 TB) – 930 eurot.

§ 11.  Kujutiseekspertiisid

  Kujutiseekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) kujutiseekspertiis – 930 eurot;
  2) näoekspertiis 930 eurot.

§ 12.  Lõhkeseadeldise-, plahvatuse- ja tulekahjuekspertiisid

  Lõhkeseadeldise-, plahvatuse- ja tulekahjuekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) lõhkeseadeldise- ja plahvatuseekspertiis – 688 eurot;
  2) tulekahjuekspertiis – 688 eurot.

§ 13.  Keemiaekspertiisid ja -uuringud

  (1) Keemiaekspertiisi hind kujuneb ekspertiisiülesandest sõltuvalt objektide arvust ja lisanduvatest uuringutest järgmiselt:
  1) alkoholiekspertiis – 120 eurot;
  2) narkootilise aine ekspertiis – 134 eurot;
  3) muu aine ekspertiis – 123 eurot;
  4) lõhkeaineekspertiis – 130 eurot;
  5) põlevvedelikuekspertiis – 309 eurot;
  6) kiuekspertiis – 160 eurot;
  7) värvkatteekspertiis – 64 eurot.

  (2) Uuringu hind sõltub ekspertiisiülesandest ja on ühe objekti kohta järgmine:
  1) elementanalüüs – 56 eurot;
  2) infrapunaspektromeetriline uuring – 64 eurot;
  3) vedelikkromatograafiline uuring – 112 eurot.

§ 14.  Hääleekspertiisid

  Hääleekspertiisi hind on sõltuvalt ekspertiisiülesandest kindlaks määratud järgmiselt:
  1) hääleekspertiis: kõneleja tuvastamine, kuni kaks isikut – 862 eurot;
  2) hääleekspertiis: kõneleja tuvastamine alates kolmest isikust – 1035 eurot;
  3) hääleekspertiis: autentsuse tuvastamine – 1035 eurot;
  4) hääleekspertiis: arusaadavuse parandamine – 862 eurot;
  5) hääleekspertiis: transkriptsioon – 862 eurot.

§ 15.  Muud kriminalistikaekspertiisid

  (1) Hõõglambiekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on 56 eurot ühe objekti kohta.

  (2) Metalliekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on 80 eurot ühe objekti kohta.

  (3) Lasujäägiekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on 72 eurot ühe objekti kohta.

§ 16.  Toksikoloogiaekspertiisid ja -uuringud

  Toksikoloogiaekspertiisi ja -uuringu hind kujuneb sõltuvalt ekspertiisiülesandest, kasutatud metoodikate valikust ja metoodikate arvust järgmiselt:
  1) aluseliste narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 62 eurot;
  2) bensodiasepiinide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 43 eurot;
  3) kannabinoidide määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 58 eurot;
  4) fentanüülide ja teiste ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 56 eurot;
  5) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine gaasikromatograafi-massispektromeetriga – 94 eurot;
  6) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning teiste ainete määramine vedelikkromatograafiga – 112 eurot;
  7) PEth-i määramine vedelikkromatograafiga – 70 eurot;
  8) gammahüdroksübutüraadi määramine – 96 eurot;
  9) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassi määramise sõeluuring – 37 eurot;
  10) narkootiliste ainete ja ravimite kvantitatiivne määramine – 278 eurot;
  11) alkoholi ja teiste kergesti lenduvate ühendite määramine – 22 eurot;
  12) mitmealuselise alkoholi ja selle laguproduktide määramine – 40 eurot;
  13) karboksühemoglobiini määramine – 42 eurot.

2. jagu Kohtuarstlikud ekspertiisid ja uuringud 

§ 17.  Kohtuarstlikud ekspertiisid ja uuringud

  (1) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi hind koosneb käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud baashinnast ja vajalike lisauuringute hinnast. Baashind sisaldab tervishoiudokumentide analüüsi ja vajaduse korral isiku läbivaatust.

  (2) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi baashinnad on järgmised:
  1) isiku kohtuarstlik ekspertiis terviseseisundi või tervisekahjustuse kindlaks tegemiseks – 155 eurot;
  2) günekoloogiline või androloogiline ekspertiis seksuaalse enesemääramise vastase süüteo asjas – 206 eurot;
  3) isiku kohtuarstlik lisaekspertiis – 155 eurot;
  4) kohtuarstlik komisjoniekspertiis, millele lisandub komisjonis osalevate eriarstide töötasu – 434 eurot.

  (3) Surnu kohtuarstliku ekspertiisi hind koosneb ekspertiisi baashinnast ja vajalike lisauuringute hinnast. Baashinnad, mis sisaldavad tervishoiudokumentide analüüsi ja lõike 7 punktis 1 nimetatud surnu kohtuarstlikku lahangut, on järgmised:
  1) surnu kohtuarstlik ekspertiis – 355 eurot;
  2) surnu kohtuarstlik lisaekspertiis – 136 eurot.

  (4) Kohtuantropoloogiaekspertiisi hind on sõltumata ekspertiisiülesandest 432 eurot.

  (5) Järgmiste lisauuringute hinnaks on ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud piirhind või tervishoiuteenuse osutaja kehtestatud hind:
  1) histoloogiline uuring;
  2) biokeemiline uuring bioloogilisest materjalist;
  3) kliiniline uuring, sealhulgas viroloogiline uuring bioloogilisest materjalist;
  4) surnu radioloogiline uuring kompuutertomograafiga või magnetresonantstomograafiga;
  5) radioloogi konsultatsioon radioloogilise uuringu korral;
  6) veenivere võtmine tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt;
  7) uriini võtmine tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse poolt.

  (6) Arstliku kohtutoksikoloogia ekspertiisi hind ei sõltu ekspertiisiülesandest ja on kindlaks määratud järgmiselt:
  1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis joobe määramiseks – 152 eurot;
  2) arstlik kohtutoksikoloogiauuring – 68 eurot;
  3) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis – 176 eurot;
  4) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis – 150 eurot.

  (7) Kohtuarstliku lahangu hind koosneb lahangu liigist sõltuvast baashinnast ja vajalike lisauuringute hinnast. Lahangu baashinnad on järgmised:
  1) kohtuarstlik lahang välisvaatluse ja siseuuringuga – 260 eurot;
  2) kui punktis 1 sätestatud lahangu korral on surma põhjuseks haigus, siis on lahangu baashinnaks ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud piirhind;
  3) kohtuarstlik välisvaatlus ilma siseuuringuta – 130 eurot.

3. jagu Kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisid süüteoasjades 

§ 18.  Kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisid süüteoasjades

  Süüteoasjades tehtavate kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiiside hindadele ja muude tasude arvestamisele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” sätestatut.

2. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Määruse jõustumise ajal tehtavate ekspertiiside ja uuringute hinnad

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tellitud ekspertiisidele ja uuringutele kohaldatakse ekspertiisi tellimise ajal kehtinud hinda.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist 2023. aastaks kokku lepitud või menetlusasutuste poolt kavandatud uuringutele kohaldatakse 2023. aasta lõpuni enne 1. septembrit 2023. a kehtinud uuringu hinda.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json