Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 30, 542

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Vastu võetud 28.03.2006 nr 120

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada kunstimälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ikoon «Gregorios Teoloog,
Basileios Suur ja Johannes Kuldsuu» kahe pühakuga, 20. saj I pool (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
2 Ikoon «Kristuse ristilt mahavõtmine ja taganutmine» kahe pühakuga, 19. saj II pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
3 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 19. saj keskpaik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
4 Ikoon «Nikolai Imetegija»,
20. saj I kolmandik (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
5 Ikoon «Kristuse ristilt mahavõtmine ja haudapanemine», 20. saj I veerand (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
6 Ikoon «Ülestõusmine põrguhauda laskumisega», 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
7 Ikoon «Ülestõusmine põrguhauda laskumisega kaheteistkümne pühaga» kahe pühakuga, 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
8 Ikoon «Apostlid Peetrus ja Paulus», 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
9 Ikoon «Ära itke mind, Ema»,
19. saj II pool (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
10 Ikoon «Evangelist Johannes», 19. saj (tempera, puit, kate – valge metall) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
11 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema», 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
12 Ikoon «Maarja kuulutus pühakutega» kahe pühakuga, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
13 Ikoon «Kuningate Kuningas» pühakuga, 19. saj keskpaik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
14 Ikoon «Nikolai Imetegija» kahe pühakuga, 19. saj lõpp (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
15 Ikoon «Kaasani Jumalaema»,
19. saj lõpp (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
16 Ikoon «Märter Stefanida» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
17 Ikoon «Apostel Peetrus» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
18 Ikoon «Jumalaema» (eestpalve grupist), ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
19 Ikoon «Inimkäeta loodud Püha Pale» ikonostaasil, P. M. Sofronov,
1926. või 1927. a (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
20 Ikoon «Ristija Johannes» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
21 Ikoon «Apostel Paulus» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
22 Ikoon «Evangelist Johannes» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
23 Ikoon «Aleksander Nevski» ikonostaasil, P. M. Sofronov, 1926. või 1927. a (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
24 Ikoon «Valitud kaitsepühakud kaitseingliga» ikonostaasil,
19. saj I pool (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
25 Ikoon «Jumalaema uinumine» ikonostaasil, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
26 Ikoon «Sissesõit Jeruusalemma» ikonostaasil, 20. saj I pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
27 Ikoon «Issandamuutmine» ikonostaasil, 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
28 Ikoon «Kristuse sündimine» ikonostaasil, J. Kekišev, 20. saj I pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
29 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
30 Ikoon «Tulise pilguga Lunastaja» ikonostaasil, 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
31 Ikoon «Vana Testamendi Kolmainsus» ikonostaasil, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
32 Ikoon «Kristuse taevaminemine» ikonostaasil, M. G. Solntsev, 1939 (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
33 Ikoon «Nikolai Imetegija» kahe pühakuga ikonostaasil, 20. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
34 Ikoon «Jumalaema templisse viimine» ikonostaasil, 20. saj I pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
35 Ikoon «Vladimiri Jumalaema» ikonostaasil, 19. saj lõpp (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
36 Ikoon «Jumalaema»
(eestpalve grupist), ikonostaasil,
19. saj lõpp (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
37 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema» ikonostaasil,
19. saj lõpp (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
38 Ikoon «Jumalaema sündimine koos Joakimi ja Anna kohtumisega» ikonostaasil, 19. saj algus (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
39 Ikoon «Ristija Johannese pea maharaiumine» ikonostaasil,
19. saj keskpaik (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
40 Ikoon «Peaingel Miikael ja taevaste jõudude suurkogu» ikonostaasil,
20. saj algus? (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
41 Ikoon «Kristuse ristimine» ikonostaasil, G. J. Frolovi koolkond, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
42 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
43 Ikoon «Püha õhtusöömaaeg» ikonostaasil, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
44 Ikoon «Smolenski Jumalaema» ikonostaasil, 19. saj lõpp või
20. saj algus (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
45 Ikoon «Ristija Johannese sündimine» ikonostaasil, 19. saj II pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
46 Ikoon «Peaingel Miikael ja taevaste jõudude suurkogu» kahe pühakuga ikonostaasil, 19. saj keskpaik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
47 Ikoon «Kristuse templisseviimine» ikonostaasil, 20. saj I kolmandik (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
48 Ikoon «Märter Bonifatius ja ? Mooses» ikonostaasil, G. J. Frolovi koolkond, annet. 1930 (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
49 Ikoon «Prohvet Eelija taevassesõit» kahe pühakuga, ikonostaasil,
19. saj II pool (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
50 Ikoon «Jumalaema
(eestpalve grupist)» ikonostaasil,
19. saj II pool (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
51 Ikoon «Jumalaema – Põlematu Põõsas» ikonostaasil, 19. saj lõpp (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
52 Viieosaline ikoon «Ristija Johannese pea maharaiumise, Gregorios Teoloogi, Basileios Suure, Johannes Kuldsuu, Kristus Kõigevalitseja, Fjodorovi ja Dnepri Jumalaemaga» ikonostaasil, 19. saj III veerand (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
53 Ikoon «Maarja kuulutus» ikonostaasil, 19. saj lõpp või
20. saj algus (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
54 Ikoon «Nikolai Imetegija»
kahe pühakuga ikonostaasil,
19. saj keskpaik (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
55 Ikoon «Kristuse ristilöömine»,
20. saj I kolmandik (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
56 Rist, 20. saj I pool (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
57 Evangeelium, 1892 (trükis, sametköide, messingpanused) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
58 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 20. saj algus (messing, kristall, hõbetatud) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
59 Põrandalühter, 20. saj algus (messing, nikeldatud) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
60 Põrandalühter, 20. saj algus (messing, nikeldatud) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
61 Põrandalühter, 20. saj algus (messing, nikeldatud) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
62 Ikoon «Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema» kahe pühakuga,
19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
63 Ikoon «Uue Testamendi Kolmainsus» 19. saj (tempera, õli, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
64 Ikoon «Kõikidest ülistatud Jumalaema» kahe pühakuga, 19. saj lõpp või 20. saj algus (munatempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
65 Ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsioon, 20. saj algus (puit, õlivärv) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
66 Ikoon «Evangelist Matteus» ikonostaasil, P. M. Sofronov,
1926. või 1927. a (tempera, puit)
Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
67 Ikoon «Vana Testamendi Kolmainsus», 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
68 Ikoon «Jumalaema» (eestpalve grupist), 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
69 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» (eestpalve grupist), 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
70 Ikoon «Ristija Johannes» (eestpalve grupist), 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
71 Ikoon «Peaingel Miikael», 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
72 Ikoon «Nikolai Imetegija» kahe pühakuga, 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
73 Ikoon «Vladimiri Jumalaema» nelja pühakuga, 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
74 Ikoon «Ennustähe Jumalaema», 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela
75 Ikoon «Nikolai Imetegija», 19. saj (tempera, puit) Tallinn Kibuvitsa 6, Tallinna vanausuliste palvela

2. Tunnistada kunstimälestiseks Tartu maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ikoon «Nikolai Imetegija» kahe pühakuga, G. J. Frolov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
2 Ikoon «Nikolai Imetegija»,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
3 Ikoon «Vladimiri Jumalema», 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
4 Ikoon «Nikolai Imetegija» nelja pühakuga, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
5 Ikoon «Jumalaema Kristuslapsega» nelja pühakuga, 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
6 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj lõpp (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
7 Ikoon «Viimsepäeva kohus» (parem pool), M. G. Solntsev, 20. saj I pool (õli, kartong) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
8 Ikoon «Apostlite kogu» nelja pühakuga, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
9 Ikoon «Ülestõusmine põrguhauda laskumisega», G. J. Frolovi töökoda ?, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
10 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja»,
M. G. Solntsev, 20. saj I pool (õli, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
11 Ikoon «Sissesõit Jeruusalemma» kahe pühakuga, 20. saj ? (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
12 Ikoon «Možaiski Nikolai», M. G. Solntsev, 1934 (segatehnika, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
13 Ikoon «Basileios Suur, Gregorios Teoloog, Johannes Kuldsuu» kahe pühakuga, 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
14 Ikoon «Püha Vaimu väljavalamine», 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
15 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja», 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
16 Ikoon «Zaraiski Nikolai kahe pühakuga», 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
17 Rist, 20. saj I pool (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
18 Rist, 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
19 Rist, 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
20 Rist, 19. saj lõpp või 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
21 Ikonostaasi ehisdekooriga konstruktsioon, 20. saj algus (puit, kullatud, nikerdus) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
22 Ikoon «Pühad Boris ja Gleb» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
23 Ikoon «Jumalaema Kristuslapsega» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
24 Ikoon «Peaingel Miikael ja taevaste jõudude suurkogu» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
25 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
26 Ikoon «Vana Testamendi Kolmainsus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
27 Ikoon «Vaga Siimeon» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
28 Ikoon «Nikolai Imetegija» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, G. J. Frolovi koolkond, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
29 Ikoon «Püha Jüri» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj. algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
30 Ikoon «Nikolai Imetegija» kahe pühakuga, ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
31 Ikoon «Prohvet Nahum» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
32 Ikoon «Mooses» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
33 Ikoon «Prohvet Habakuk» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
34 Ikoon «Prohvet Jeremija» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
35 Ikoon «Prohvet Taaniel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
36 Ikoon «Püha Tarasios» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
37 Ikoon «Aleksander Nevski» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
38 Ikoon «Basileios Suur» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
39 Ikoon «Püha õhtusöömaaeg» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
40 Ikoon «Prohvet Joonas» ikonostaasil, F.A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
41 Ikoon «Athanasios Suur» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
42 Ikoon «Aleksandria Kyrillos» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
43 Ikoon «Aaron» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
44 Ikoon «Prohvet Eliisa» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
45 Ikoon «Prohvet Joel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
46 Ikoon «Prohvet Sefanja» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
47 Ikoon «Prohvet Hesekiel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
48 Ikoon «Melkisedek» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
49 Ikoon «Aabraham» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
50 Ikoon «Aadam» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
51 Ikoon «Apostel Filippus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
52 Ikoon «Apostel Matteus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
53 Ikoon «Apostel Markus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
54 Ikoon «Apostel Peetrus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
55 Ikoon «Jumalema» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
56 Ikoon «Peaingel Miikael» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
57 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja aujärjel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
58 Ikoon «Peaingel Gabriel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
59 Ikoon «Ristija Johannes» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
60 Ikoon «Apostel Paulus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
61 Ikoon «Apostel Johannes» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
62 Ikoon «Evangelist Luukas» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
63 Ikoon «Apostel Toomas?» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
64 Ikoon «Eeva» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
65 Ikoon «Aabel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
66 Ikoon «Prohvet Joonas» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
67 Ikoon «Prohvet Sakarja» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
68 Ikoon «Evangelist Luukas» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
69 Ikoon «Apostel Jaakobus Vanem» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
70 Ikoon «Kuningas Saalomon» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
71 Ikoon «Jumalaema Kristuslapsega aujärjel» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
72 Ikoon «Kuningas Taavet» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
73 Ikoon «Apostel Bartholomeos» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
74 Ikoon «Apostel Taddeus» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
75 Ikoon «Prohvet Eelija» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
76 Ikoon «Seerav» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
77 Ikoon «Kristus Kõigevalitseja» ikonostaasil, F. A. Mõznikov,
20. saj algus (tempera, puit)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
78 Ikoon «Jumal-Isa» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
79 Ikoon «Keerub» ikonostaasil, F. A. Mõznikov, 20. saj algus (tempera, puit) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
80 Teenistusraamat (Limonar), 19. saj, ümbertrükk 1787. a väljaande järgi (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
81 Viisiraamat (Oktai), 1617. a (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
82 Psalter, 19. saj, ümbertrükk varasema väljaande järgi (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
83 Psalter, Moskva, 1862. a (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
84 Teenistusraamat (Tšasoslov), Moskva, 1916. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
85 Teenistusraamat (Tšasovnik), 1814. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
86 Teenistusraamat (Väike kaanoniraamat), Vjatka, 1910. a (trükis) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
87 Evangeelium, 17.–18. saj ? (trükis, illustreeritud, sametköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
88 Evangeelium, 19. saj keskpaik (1652. a väljaande järgi) (trükis nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
89 Kuuraamat (jaanuar), Moskva, 1621. a (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
90 Irmoloogia, 18.–19. saj I kolmandik (käsikiri, nahkköide, messing, illustreeritud) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
91 Irmoloogia, 20. saj algus (käsikiri, akvarell, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
92 Apostlite teod, Moskva 1909. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
93 Proloog (detsember, jaanuar, veebruar), 1854. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
94 Proloog (märts, aprill, mai), 1854. a (17. saj väljaande järgi) (trükis) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
95 Proloog (juuni, juuli, august), Moskva, 1810. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
96 Proloog (september, oktoober, november), Moskva, 20. saj I pool (1643. a väljaande järgi) (trükis) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
97 Viisiraamat, 19. saj keskpaik (käsikiri) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
98 Teenistusraamat (Obihodnik), 20. saj algus (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
99 Teenistusraamat (Prazdniki), D. F. Ogurtsov, 20. saj I pool (käsikiri, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
100 Paastutriood, Moskva, 1833. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
101 Paastutriood, 20. saj algus (1651. a väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
102 Teenistusraamat (Trezvon), D. F. Ogurtsov, 1854. a, köide 1935. a (käsikiri, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
103 Viisiraamat (Oktai) (I–IV),
19. saj I pool (käsikiri, nahkköide)
Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
104 Viisiraamat (Oktai) (V–VIII), Moskva, 1833. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
105 Viisiraamat (Oktai) (I–IV), 1868. a (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
106 Viisiraamat (Oktai) (V–VIII), Moskva, 1868. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
107 Teenistusraamat (Šestodnevets), 1860. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
108 Teenistusraamat (Ustav okotserkovnoje), Moskva, 1871. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
109 Teenistusraamat (Zlatoust), Moskva, 1889. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
110 Teenistusraamat (Kaanoniraamat), Moskva, 1899. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
111 Teenistusraamat (Toržestvennik), 1911. a (17. saj väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
112 Teenistusraamat, Moskva, 1911. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
113 Üldine kuuraamat, 19. saj keskpaik (1650. a väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
114 Üldine kuuraamat, 19. saj keskpaik (1650. a väljaande järgi) (trükis, nahkköide) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
115 Teenistusraamat (Mineja prazdnitšnaja ja Triood), Uralsk, 1909. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
116 Teenistusraamat (Mineja prazdnitšnaja), Moskva 1917. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
117 Kuuraamat (jaanuar), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
118 Kuuraamat (oktoober), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
119 Kuuraamat (november), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
120 Kuuraamat (detsember), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
121 Kuuraamat (veebruar), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
122 Kuuraamat (märts), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
123 Kuuraamat (aprill), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
124 Kuuraamat (mai), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
125 Kuuraamat (juuni), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
126 Kuuraamat (juuli), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
127 Kuuraamat (august), 1879. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
128 Kuuraamat (september), 187. a (trükis, nahkköide, pimetrükk) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
129 Rist, 19. saj (messing, email, valatud) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
130 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 19. saj lõpp või 20. saj algus (messing, pronks, kristallripatsid) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
131 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 20. saj algus (messing) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
132 Tornikell, Tartu töö, 20. saj I veerand (malm) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
133 Tornikell, vennad Samginid, Vene töö, 19. saj lõpp (pronks) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela
134 Tornikell, Vene töö, 20. saj algus (pronks) Peipsiääre vald Varnja alevik, Varnja vanausuliste palvela

3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Aia 3 asuv Narva-Jõesuu sanatooriumi peakorpus (1961). Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Jõgeva maakonnas, Põltsamaa linnas, J. Kuperjanovi 2 asuv Põltsamaa kino (1983). Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Viljandi maakonnas, Viljandi linnas asuv elamu Oru 15a (18. saj II pool). Mälestisele kaitsevööndit ei kehtestata.

6. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevate arhitektuuri-, arheoloogia, kunsti- ja ajaloomälestistele vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Harju maakonnas:
1) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri- ja haridusministri 19. juuli 1995. a määrusega nr 19/2 (RTL 1996, 119/120, 628) ajaloo- ja kunstimälestiseks, kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27), kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 25 (RTL 1997, 88, 522), kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 55 (RTL 1997, 165/166, 935), kultuuriministri 25. märtsi 2003. a käskkirjaga nr 64 (RTL 2003, 43, 641) arhitektuurimälestiseks ning kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Kadrioru hoonetele, pargile ja kunstimälestistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kadrioru park 22250 Tallinn  
2 Kadrioru loss 1065, 22250 Tallinn A. Weizenbergi 37
3 A. Weizenbergi 22 (Kadrioru lossi külalistemaja) 27510 Tallinn A. Weizenbergi 22
4 A. Weizenbergi 30 (Kadrioru lossi jääkelder) 27511 Tallinn A. Weizenbergi 30
5 A. Weizenbergi 28 (Kadrioru lossi köögihoone) 27512 Tallinn A. Weizenbergi 28
6 A. Weizenbergi 33 (Kadrioru lossi lustla) 27513 Tallinn A. Weizenbergi 33
7 Roheline aas 1
(Kadrioru lossi aednikumaja)
27514 Tallinn Roheline aas 1
8 Roheline aas 5
(Kadrioru lossi teenijatemaja)
27515 Tallinn Roheline aas 5
9 Maja, kus aastail 1927–1933
elas Eduard Vilde
(Kadrioru lossi kastellaani elamu)
1213 Tallinn Roheline aas 3
10 Administratiivhoone, 1937–1939. a 1066 Tallinn A. Weizenbergi 39
11 Tallinna Peeter I maja, 1714. a, 1804–1806. a 3116 Tallinn Mäekalda 2
12 Suvila koos õuehoonega Mäekalda 9, 19. saj 8172 Tallinn Mäekalda 9
13 Suvila Mäekalda 11, 19. saj 8173 Tallinn Mäekalda 11
14 Skulptuur «Belvedere Apollo» koopia, arhitekt V. Seidra, 1937 (malm) 2213 Tallinn Kadrioru park
15 Kadrioru lastepargi paviljon 27075 Tallinn L. Koidula 21a
16 Kultusekivi, I a-tuh. eKr – I a-tuh 2605 Tallinn L. Koidula 21a
17 Päikesekell, E. Uukivi, H. Lomanni projekti järgi, 1937 (Vasalemma marmor) 2205 Tallinn Kadrioru park
18 Villa «Mon Repos», 19. saj 8177 Tallinn Narva mnt 90, 92, 94
19 J. Koorti monument, E. Viies, arh. A. Mänd, 1987 (pronks, graniit) 2240 Tallinn Kadrioru park
20 Mälestussammas «Russalka», A. Adamson, 1902 (graniit, pronks) 1307 Tallinn Kadriorg
21 Tallinna Põhja tuletorn ehk nn Valge majakas, 1806, 1839. a 8764 Tallinn Valge 3

2) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 21 (RTL 1997, 88, 518) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Georg Eggersi lubjaahju varemetele (19. saj algus) (reg nr 8498, Tallinna linn, Narva mnt 126).
3) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 55 (RTL 1997, 165/166, 935) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kose suvemõisa hoonestusansamblisse kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kose suvemõisa elumaja, 1790. a 8755 Tallinn Kose põik 9
2 Kose suvemõisa tall-tõllakuur, 1790. a 8756 Tallinn Kose põik 9
3 Kose suvemõisa ait, 1790. a 8757 Tallinn Kose põik 9
4 Kose suvemõisa paviljon, 20. saj algus 8758 Tallinn Kose põik 9

Järva maakonnas:
4) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kurisoo mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kurisoo mõisa peahoone 14973 Ambla vald Kurisoo küla
2 Kurisoo mõisa park 14974 Ambla vald Kurisoo küla
3 Kurisoo mõisa ait 14975 Ambla vald Kurisoo küla
4 Kurisoo mõisa moonakatemaja 14976 Ambla vald Kurisoo küla
5 Kurisoo mõisa tuuleveski 14977 Ambla vald Kurisoo küla

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vao mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vao magasiait 15013 Koeru vald Vao küla
2 Vao mõisa peahoone 15014 Koeru vald Vao küla
3 Vao mõisa park 15015 Koeru vald Vao küla
4 Vao mõisa kuivati 15016 Koeru vald Vao küla

6) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Norra mõisaansamblisse kuuluvale peahoonele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Norra mõisa peahoone 15011 Koeru vald Norra küla
2 Norra mõisa park 15012 Koeru vald Norra küla

Lääne-Viru maakonnas:
7) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pikaristi postijaama peahoonele (reg nr 16042, Viru-Nigula vald, Pikaristi küla).
8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lillebergi talukompleksi kuuluvatele hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lillebergi talu elamu 15651 Haljala vald Haljala alevik, Uus 15
2 Lillebergi talu ait 15652 Haljala vald Haljala alevik, Uus 15
3 Lillebergi talu laut 15653 Haljala vald Haljala alevik, Uus 15
4 Lillebergi talu kelder 15654 Haljala vald Haljala alevik, Uus 15

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Neeruti mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Neeruti mõisa peahoone 15669 Kadrina vald Neeruti küla
2 Neeruti mõisa park 15670 Kadrina vald Neeruti küla
3 Neeruti mõisa allee 15671 Kadrina vald Neeruti küla
4 Neeruti mõisa valitsejamaja 15672 Kadrina vald Neeruti küla
5 Neeruti mõisa kelder 15673 Kadrina vald Neeruti küla
6 Neeruti mõisa sõiduhobuste tall 15674 Kadrina vald Neeruti küla
7 Neeruti mõisa tööhobuste tall 15675 Kadrina vald Neeruti küla
8 Neeruti mõisa karjalaut 1 15676 Kadrina vald Neeruti küla
9 Neeruti mõisa karjalaut 2 15677 Kadrina vald Neeruti küla
10 Neeruti mõisa ait 15678 Kadrina vald Neeruti küla

10) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lasila mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lasila mõisa peahoone 15762 Rakvere vald Lasila küla
2 Lasila mõisa park 15763 Rakvere vald Lasila küla
3 Lasila mõisa teenijatemaja 15764 Rakvere vald Lasila küla
4 Lasila mõisa kuivati 15765 Rakvere vald Lasila küla
5 Lasila mõisa viinavabrik 15766 Rakvere vald Lasila küla

11) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks, kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud Uhtna mõisaansamblis ja selle läheduses paiknevatele hoonetele, objektidele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Uhtna mõisa peahoone 15815 Sõmeru vald Uhtna küla
2 Uhtna mõisa park 15816 Sõmeru vald Uhtna küla
3 Uhtna mõisa ait 15817 Sõmeru vald Uhtna küla
4 Uhtna mõisa tall-tõllakuur 15818 Sõmeru vald Uhtna küla
5 Uhtna mõisa kuivati 15819 Sõmeru vald Uhtna küla
6 II Maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud 5784 Sõmeru vald Uhtna küla

Uhtna mõisa park

7 Asulakoht 10505 Sõmeru vald Uhtna küla

Põlva maakonnas:
12) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 7 (RTL 1997, 65, 359) ajaloomälestiseks tunnistatud Karilatsi külakooli hoonele (reg nr 4190, Kõlleste vald, Karilatsi küla).

Pärnu maakonnas:
13) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keblaste mõisa tuuleveskile (reg nr 16661 Koonga vald, Mihkli küla).
14) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kaelase mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele, pargile ja mälestussambale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kaelase mõisa peahoone 16624 Halinga vald Aasa küla
2 Kaelase mõisa park 16625 Halinga vald Aasa küla
3 Kaelase mõisa valitsejamaja 16626 Halinga vald Aasa küla
4 Kaelase mõisa E. V. Derfeldeni mälestussammas 16627 Halinga vald Aasa küla

15) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pööravere mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Pööravere mõisa peahoone varemed 16633 Halinga vald Pööravere küla
2 Pööravere mõisa viinavabriku varemed 16634 Halinga vald Pööravere küla

16) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tarva doktoraadi ansamblisse kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tarva doktoraadi elamu 16672 Koonga vald Tarva küla
2 Tarva doktoraadi tall-tõllakuur 16673 Koonga vald Tarva küla
3 Tarva doktoraadi kaev 16674 Koonga vald Tarva küla
4 Tarva doktoraadi haigla 16675 Koonga vald Tarva küla
5 Tarva doktoraadi kelder 16676 Koonga vald Tarva küla

17) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Koonga mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Koonga mõisa peahoone 16650 Koonga vald Koonga küla
2 Koonga mõisa park 16651 Koonga vald Koonga küla
3 Koonga mõisa pargi piirdemüür 16652 Koonga vald Koonga küla
4 Koonga mõisa valitsejamaja-tall 16653 Koonga vald Koonga küla

Võru maakonnas:
18) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sänna mäeveskile 18/19. saj (reg nr 14091, Rõuge vald, Sänna küla).
19) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks ja kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sänna mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vabadussõja mälestussammas ja Vabadussõjas hukkunud Juhan Liljebeki haud 5729 Rõuge vald Sänna küla
2 Sänna mõisa peahoone, 19. saj 14092 Rõuge vald Sänna küla
3 Sänna mõisa park 14093 Rõuge vald Sänna küla
4 Sänna mõisa ait-kuivati, 19. saj 14094 Rõuge vald Sänna küla
5 Sänna mõisa tall-tõllakuur, 19. saj 14095 Rõuge vald Sänna küla
6 Sänna mõisa tall, 19. saj 14096 Rõuge vald Sänna küla
7 Sänna mõisa vesiveski, 19. saj 14097 Rõuge vald Sänna küla
8 Sänna mõisa laut, 19. saj 14098 Rõuge vald Sänna küla

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks ja kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks tunnistatud Tsooru mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tsooru mõisa ait, 19. saj II pool 14056 Antsla vald Tsooru küla
2 Tsooru mõisa park 14057 Antsla vald Tsooru küla
3 II Maailmasõjas hukkunute ühishaud 5699 Antsla vald Tsooru küla

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tsooru mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tsooru mõisa tuuleveski, 19. saj 14058 Antsla vald Tsooru küla
2 Tsooru mõisa möldrimaja, 19. saj 14059 Antsla vald Tsooru küla

22) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 (RTL 1997, 214, 1129) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vana-Saaluse mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vana-Saaluse mõisa vesiveski, 19. saj II pool 14131 Vastseliina vald Vana-Saaluse küla
2 Vana-Saaluse mõisa park 14132 Vastseliina vald Vana-Saaluse küla
3 Vana-Saaluse mõisa ait-kuivati, 19. saj II pool 14133 Vastseliina vald Vana-Saaluse küla
4 Vana-Saaluse mõisa moonakatemaja 1, 19. saj II pool 14134 Vastseliina vald Vana-Saaluse küla

7. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json