Teksti suurus:

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2014, 2

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Vastu võetud 24.09.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 5 punkti 8 alusel.

§ 1.   Vaatleja

  Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide toiminguid ja viibida vaatlejana valimiskomisjoni koosolekutel.

§ 2.   Vaatleja õigused ja kohustused

  (1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema.

  (2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni, elektroonilise hääletamise komisjoni ja jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimiskomisjoni toiminguid, sealhulgas hääletamise korraldamist ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

  (3) Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatud turvaplommide ja -kleebiste numbrid. Elektroonilise hääletamise vaatlemisel on vaatlejal õigus üles kirjutada komisjoni toimingutes kasutatud turvaümbrike ja -kleebiste numbrid.

  (4) Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

  (5) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.

  (6) Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjoni korraldustele.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 08.11.2006 määrus nr 17 „Vaatleja staatus Riigikogu valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json