Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2019, 1

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 45

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruses nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pooleliolevad menetlused viiakse lõpuni menetluse alguses kehtinud menetlemise tingimuste ja korra kohaselt, arvestades lõikes 3 toodud erisust.”;

2) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigihalduse ministri 5. juuni 2017. a määruse nr 31 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” alusel ellu viidava projekti lõpp ei või olla hilisem kui 2020. aasta 31. detsember.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 19. oktoobrist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json