Teksti suurus:

Fosforitarbe klassid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2019, 12

Fosforitarbe klassid

Vastu võetud 30.09.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 161 lõike 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mulla fosforitarbe klassid.

§ 2.  Fosforitarbe klassid

  (1) Taimedele omastatava fosfori tarve mullas tehakse kindlaks haritava maa mulla iga viie hektari kohta võetud mullaproovi analüüsimise kaudu akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga, kasutades selleks Mehlich 3, Egnér-Riehmi topeltlaktaadi või Egnér-Riehm-Domingo ammooniumatsetaat-laktaadi meetodit.

  (2) Taimedele omastatava fosfori sisalduse alusel jaotatakse muld fosforitarbe klassidesse järgmiselt:



Taimedele omastatava fosfori tarbe määramise meetod

Fosforitarbe klass

Väga suur

Suur

Keskmine

Väike

Väga väike

Taimedele omastatava fosfori sisaldus mullas mg/kg

Mehlich 3 meetod

< 20

20–45

46–90

91–145

> 145

AL ehk Egnér-Riehmi topeltlaktaadi meetod

< 20

20–40

41–80

81–120

> 120

DL ehk Egnér-Riehm-Domingo ammooniumatsetaat-laktaadi meetod

< 7

7–19

20–48

49–105

> 105

§ 3.  Rakendussäte

  Kui enne selle määruse jõustumist on haritava maa mullas taimedele omastatava fosfori sisaldus kindlaks tehtud ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll, peab põllumajandusega tegelev isik korraldama mullaproovi võtmise ja akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga analüüsimise eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.

Mart Järvik
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json