Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.09.2022 otsus nr 177

Riigilõivuseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 21.09.2022

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 513 järgmises sõnastuses:

§ 513. Terviseameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

Riigilõivu ei võeta käesoleva seaduse §-des 289–292 nimetatud Terviseameti tehtavate toimingute eest välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikult ühe aasta jooksul elamisloa saamisest arvates.”;

2) seaduse 19. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 3652 järgmises sõnastuses:

§ 3652. Paragrahvi 513 rakendamine

Käesoleva seaduse § 513 rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 24. veebruarist.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json