Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine maagaasi ja veeldatud maagaasi ostu keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas, mida toetab Valgevene Vabariik

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine maagaasi ja veeldatud maagaasi ostu keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas, mida toetab Valgevene Vabariik - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2022, 7

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine maagaasi ja veeldatud maagaasi ostu keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas, mida toetab Valgevene Vabariik

Vastu võetud 29.09.2022 nr 93

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina keeld importida ja osta Venemaa Föderatsioonist:
  1) nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) I lisa kohaselt kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodiga 2711 21 00 maagaasi, samuti osutada eelnimetatuga seotud ülekandeteenust;
  2) kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodiga 2711 11 00 veeldatud maagaasi ülekande- või jaotusvõrku sisestamise eesmärgil.

§ 2.  Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse Eesti Vabariigi territooriumil kõigile juriidilistele isikutele ja Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub 31. detsembril 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json