Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 ”Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 29, 517

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 ”Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 24.03.2006 nr 20

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruses nr 66 «Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded» (RTL 2004, 83, 1316; 2005, 51, 716) § 1 lõike 3 punkti 4 sõnastust muudetakse järgmiselt:

« 4) puidujäätmed, välja arvatud puidujäätmed, mis kemikaalidega töötlemise või pinna katmise tagajärjel võivad sisaldada halogeenitud orgaanilisi ühendeid või raskmetalle;».

Minister Villu REILJAN

Halduse ja õiguse asekantsler kantsleri ülesannetes Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json