Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2013, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 29.10.2013 nr 65

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ameti koosseisu kuuluvad infrastruktuuri osakond, arendusosakond, haldusosakond, riigi infosüsteemi haldussüsteemi osakond, teabevärav „eesti.ee” osakond, struktuuritoetuste osakond, infoturbeintsidentide käsitlemise osakond, kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond, järelevalve osakond, kommunikatsiooniosakond ja administratiivosakond.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Administratiivosakond toetab ameti tööd ning teenindab ametit õiguse, hankemenetluse, finantsarvestuse, asjaajamise, halduse ja personali valdkonnas ning viib ellu Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json