Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2017, 2

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.10.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määruse paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva määruse lisa punktiga 7 kehtestatud Vahemere piirkonna koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 8. juulist.”.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json