Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine toornafta ja naftatoodete ostu, importimise ning üleandmise keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine toornafta ja naftatoodete ostu, importimise ning üleandmise keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2022, 3

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine toornafta ja naftatoodete ostu, importimise ning üleandmise keeluks seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas

Vastu võetud 28.10.2022 nr 104

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina keeld Venemaa Föderatsioonist (edaspidi Venemaa) otse või kaudselt osta, importida ja üle anda Venemaalt pärit nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) I lisa kohaselt kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodiga 2710 kaupa. Sellised kaubad on naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 protsenti massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed.

  (2) Keelatud on ka pakkuda lõikes 1 nimetatuga seotud otsest või kaudset tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi ja muid teenuseid.

§ 2.   Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse Eesti Vabariigi territooriumil kõigile juriidilistele isikutele ja Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata selliste kaupade ostmisele Venemaal, mis on vajalikud ostja põhivajaduste rahuldamiseks Venemaal või humanitaarprojektideks Venemaal.

§ 3.   Jõustumine ja kehtivus

  (1) Määrus jõustub 5. detsembril 2022. a.

  (2) Määrus kehtib 4. veebruarini 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json